Kunskapsbanken

Övningar och material för förskolan

Övningar är ett bra sätt för att levandegöra trygghetsarbetet med barnen. Här hittar du som arbetar i förskolan övningar och material för både barnen och kollegorna.

Sidan riktar sig till förskolepersonal
Visar 1 - 17 av 28 övningar

För kollegor

Bok: En bra start

Boken utgår bland annat från förskolans fysiska miljö, vuxnas förhållningssätt och barns lek. Om hur en trygg förskola skapas där alla får och tar plats.

För barnen

Trygga/otrygga platser

En kartläggningsövning som handlar om att synliggöra otrygga platser på förskolan.

För barnen

Räkna till 25

Den här övningen syftar till att skapa en vi-känsla, och barnen får träna på samarbete och att ge varandra talutrymme.

För barnen

Tvärtom i sagornas värld

Övning där ni läser olika sagor eller serier, och aktivt byter kön eller lägger till andra attribut på karaktärerna för att utmana normer i berättelsen.

För barnen

Säga ifrån

I den här övningen får barnen träna på att säga ifrån på ett schysst sätt.

För barnen

Baka Tillsammanstårta

Aktivitet där barnen ska samarbeta för att få en riktigt fin tårta. Använd för att prata om att komma överens när barnen vill olika saker.

För barnen

Tillsammansdansen

Barnen tränar på samarbete och kommunikation när de tillsammans i olika gruppstorlekar ska hålla tändstickor på plats mellan varandra medan de rör sig i rummet.

För barnen

Trollspöet

Låt barnen gestalta och uttrycka olika känslor och sedan prata om hur dessa känslor påverkar oss.

För barnen

Kom så leker vi

Med den här övningen stärker ni gruppkänslan. Genom rollspel tränar barnen på att bjuda in varandra i sina lekar.

För barnen

Befria min kompis

Det här är en samarbetsövning där barnen övar på att hjälpa sina kompisar, samarbeta, och öva sig i koncentration och uppmärksamhet.

För barnen

Härliga havet

En övning där barnen ska hitta en bra egenskap hos sig själva. Därefter ska ni tillsammans sammanställa alla egenskaper så att alla kan se dem.

För barnen

Knuten

En samarbetsövning där barnen ska lösa ett problem och hjälpa varandra genom att lösa upp en knut av deras egna armar. Övningen visar hur mycket bättre det blir om alla samarbetar och strävar mot samma mål.

För barnen

Hjältemattan

Barnen får berätta för varandra om när de varit en hjälte, det vill säga när de har gjort eller sagt något positivt. Tillsammans med barnen upptäcker ni vad alla kan göra för att skapa en bra stämning.

För barnen

Namnkull

I den här samarbetsövningen får barnen öva på att se varandra och på att använda varandras namn.

För barnen

Ja- och nej-leken

Barnen får pröva olika sätt att bemöta andra barn samt reflektera över hur de själva kan sprida positiv och negativ stämning omkring sig.

För kollegor

Kalla barnen vid namn

Övning där ni får fundera kring om det finns tilltal som känns trevligare än andra.

För kollegor

Case: Kränkningar från vuxen

Case på temat kränkningar från vuxen som ni kan använda som diskussionsunderlag i kollegiet.

Behöver du stöd?

Kontakta oss om du behöver råd och stöd i en pågående kränkningssituation eller om du vill ha tips på hur du kan arbeta främjande och förebyggande med din barngrupp.

Läs mer om råd och stöd