Kunskapsbanken

Råd och stöd för föräldrar och närstående

Friends finns för dig som behöver råd och stöd kring frågor som rör utsatthet, mobbning, ensamhet med mera. Du kan kontakta Friends genom telefon, mejl eller formulär.

Förändrade öppettider

6-8 februari är råd och stöd stängt. Skicka ett mejl eller återkom senare.

Kontakta Friends råd och stöd

Du som är förälder eller vårdnadshavare och har barn i förskola, skola eller i föreningslivet är välkommen att kontakta oss. Är du orolig för att ditt barn är utsatt eller utsätter andra? Eller kanske misstänker du att ett barn i din närhet far illa. Vi ger dig stöd och råd.

Om du arbetar med barn och unga, i förskolan, i skolan eller i föreningslivet kan du också höra av dig till oss. Ställ dina frågor om främjande, förebyggande och åtgärdande insatser kring mobbning och trakasserier.

Processledare Anna-Carin Wettefors   bild på Åsa Gustafsson som är processledare på Friends

Vi svarar på dina frågor

Anna-Carin och Åsa är sakkunniga på Friends och har många års erfarenhet av råd och stöd.

– Vi möter elever i skolan och på andra arenor. Vi möter också vuxna som jobbar med och för barn på olika sätt.

Här kan du få mer hjälp om barns rättigheter

Barn-och elevombudet är till för barn i förskolan, elever i skolan eller i gymnasieskolan och studeranden i vuxenutbildningen som blivit kränkta. Hit kan du som förälder vända dig för att få råd, stöd och hjälp om du upplever att skolan inte gör tillräckligt för att få slut på kränkningarna. Om förskolan eller skolan inte lyckas lösa ditt barns utsatthet kan du vända dig till BEO, som är en del av Skolinspektionen.

Läs mer på hos Beo

Diskrimineringsombudsmannen arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Om ditt barn har blivit utsatt för mobbning och kränkningar och det finns en koppling till en diskrimineringsgrund ska du anmäla det till DO.

Läs mer på do.se

Du kan kontakta idrottsombudsmannen för råd och vägledning. Vill du vara anonym finns även en visselblåsartjänst.

Läs mer hos Riksidrottsförbundet