Stöd oss

En månadspeng som glädjer många barn

Med ditt regelbundna stöd kan vi planera och arbeta ännu mer långsiktigt. Vi vågar anställa fler utbildare och kan på så sätt hjälpa fler skolor, förskolor och idrottsföreningar i arbetet mot mobbning. Tack!

En mmma kramar sin son