Kunskapsbanken

Vi kan alla göra saker för att förebygga och stoppa mobbning bland barn och unga. Men ibland så vet vi inte hur vi ska agera! Här hittar du kunskap, konkreta råd och stöd som kan hjälpa dig att vara med och skapa en värld fri från mobbning.

Agera alltid logotyp

mamma, pappa och ett barn sitter vid ett bord och ritar.

Vad du som vuxen kan göra för att stoppa mobbning

Friends har frågat barn och unga vilka uppmaningar de vill ge vuxna och vad du som vuxen kan göra för att vara med och minska mobbning. Vi ger också några råd från oss på Friends om vad alla vuxna kan göra för att alltid agera mot mobbning och för barnens bästa. Fler råd och information om specifika situationer hittar du här:

För föräldrar och närstående

 1. Fråga barn hur de mår. Om ett barn berättar något, lyssna utan att vara dömande.
 2. Fråga hur barnet vill att du ska agera. Om ett barn berättar något kan du fråga om hen vill att du ska lösa problemet eller bara lyssna.
 3. Ställ frågor om hur barnet haft det under dagen. Om du frågar vad barnet gjort i skolan så kan du även fråga vad barnet gjort på internet.
 4. Om du säger att ingen ska få veta vad barnet har berättat, så håll det löftet.
 5. Tvinga ingen att prata om de inte vill. Visa i stället att du finns där när hen är redo att prata.
 6. Prata om hur man beter sig för att vara en bra kompis.
 1. Agera alltid
  Barn och unga har rättigheter och du som vuxen har ett ansvar att se till att inget barn utsätts för någon form av våld.
 2. Försök att se alla barn
  När du befinner dig i ett sammanhang med flera barn, så försök att se alla barn, även de du inte känner. Säg hej till de du möter och var uppmärksam på om någon verkar behöva en vuxen som stöd. Trösta, säg ifrån om du hör taskiga kommentarer och visa att du som vuxen bryr dig.
 3. Inkludera flera
  Ta ditt ansvar som vuxen och se till att inget barn i din omgivning är utanför eller känner sig ensam. Tänk till exempel på att du som vuxen alltid ska dela in i grupper på träningen eller skolgympan och se till att aldrig utelämna ett fåtal barn vid kalasinbjudningar eller Snapchat-grupper.
 4. Lyssna
  Lyssna alltid på barnets upplevelser utan att värdera. Kanske vill barnet inte prata när du vill. Du behöver vara lyhörd för när barnet vill berätta och då ta dig tid att lyssna. Barn berättar ofta bara en gång. Lyssnar du inte då kan de tveka att komma till dig nästa gång.
 5. Var närvarande och ställ frågor
  Visa intresse och ställ frågor om barnets dag. Skapa en trygg relation med barn, så att de känner att de kan komma till dig om någonting händer. Var också närvarande där barn är, till exempel på träningen och på sociala medier.
 6. Var en bra förebild
  Barn gör inte som vi säger, de gör som vi gör. Något av det viktigaste du som vuxen kan göra är att agera som en bra förebild. Fundera på hur du pratar om andra, vilket språkbruk du använder och vad du skriver på sociala medier.

Om Agera Alltid

Agera Alltid är ett treårigt kunskapshöjande projekt finansierat av Postkodlotteriet. Målet är att sprida gratis kunskap om mobbning och starta en våg av civilkurage över Sverige. Vi vill ge mod och verktyg till både vuxna och barn att lämna sidolinjen och alltid agera för de barn som utsätts för kränkningar.

Friends kunskapsbank är kärnan i projektet. När projektet är klart kommer både föräldrar, barn och unga, skolpersonal, förskolepersonal, idrottsledare och andra vuxna med ansvar för barn kunna ta del av gratis kunskap, stöd och verktyg här, för att stoppa och förebygga mobbning.

Du kan också ta del av projektets kunskapshöjande material i vår kampanj på sociala medier under #ageraalltid.

 

Visa detta inlägg på Instagram

 

Ett inlägg delat av Stiftelsen Friends (@stiftelsenfriends)

 

Visa detta inlägg på Instagram

 

Ett inlägg delat av Stiftelsen Friends (@stiftelsenfriends)

 

Visa detta inlägg på Instagram

 

Ett inlägg delat av Stiftelsen Friends (@stiftelsenfriends)

Agera alltid mot mobbning

Vi vill skapa ett samhälle utan mobbning. Där varje barn känner sig älskat och respekterat. Där ingen somnar ledsen, vaknar med ångest och går hemifrån med en klump i magen. Där självkänslan övervinner självhatet. Barnen behöver vårt stöd, och vi behöver ditt. Tillsammans kan vi stoppa mobbning!

Friends kunskapsbank har möjliggjorts av Svenska Postkodlotteriet