Press

Nya siffror om mobbning i skolan

Ensamma elever mer utsatta för mobbning, visar senaste Friendsrapporten som släpps varje år i samband med skolstart. Den baseras i år på enkätsvar från 23 171 elever i årskurs F-9.

Läs Friendsrapporten 2019

Våra publikationer

Ta del av alla våra rapporter och undersökningar. Här hittar du även våra årsredovisningar och policydokument.

Läs och ladda ner rapporter och undersökningar

Läs årsredovisningar och policydokument

Kontakta oss!

Hör av dig vid pressfrågor till vår pressansvarige Naod Abera, 070-725 54 33, naod.abera@friends.se

Aktuellt hos Friends

två barn kramar varandra i en idrottssal

Majoriteten av barn och unga saknar inflytande över trygghetsarbetet i skolan

Friends undersökning visar att 65 procent av eleverna i årskurs 6–9 endast delvis, sällan eller aldrig får möjlighet att vara involverade eller delaktiga i skolans trygg...

augusti 11, 2020

Samarbete med United Screens för förändring och minskning av mobbning

Varje år utsätts fler än 60 000 barn för mobbning. Friends och United Screens tycker det är 60 000 för många. Därför går nu Friends och United Screens ihop i ett samarbet...

juni 25, 2020

några kompisar skrattar och tittar på en mobiltelefon

Friends inleder pro-bono samarbete med svenska gaming-appen Flarie för att öka kunskapen kring nätmobbning bland unga

För barn i Sverige är nätet en helt integrerad del av livet. Oändliga möjligheter till kontakter, kunskap och underhållning. Men det finns en baksida. Kränkande kommentarer ...

juni 16, 2020

Friends pressrum på MyNewsdesk

Till pressrummet