Press

Uppslagen bok

Våra publikationer

Ta del av alla våra rapporter och undersökningar. Här hittar du även våra årsredovisningar och policydokument.

Läs och ladda ner rapporter och undersökningar

Läs årsredovisningar och policydokument

Läs vår senaste effektrapport

Kontakta oss!

Hör av dig vid pressfrågor till Therese Elmgren.
Telefon: 070-7255408
Mejl: therese.elmgren@friends.se

Exempel på en annons för Friends - en pojke sitter på skolgården. Bredvid finns texten: "Rasten ska inte vara det svåraste på schemat"

Annonsmaterial

Hjälp oss i kampen motmobbning! Skulle du sakna något format är du varmt välkommen att kontakta oss.

Ladda ner pluggannonser

Aktuellt hos Friends

En grupp barn med idrottskläder

Stadium och Friends i samarbete för en inkluderande idrott

Stadium och Friends inleder ett långsiktigt partnerskap för alla barns rätt till ett aktivt liv. Målet är att skapa en inkluderande idrott där alla kan och får vara med.

14 september 2023

en pojke sitter ihopkrupen på ett golv i skolmiljö

Friends remissvar till betänkandet: En uppväxt fri från våld

Friends har lämnat sitt remissvar till betänkandet "En uppväxt fri från våld – En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn". Vi välkomnar strategi...

28 augusti 2023

Pojke sitter i skolbänken och läser

Ju mer mobbning – desto mer psykiska besvär

Friendsrapporten 2023: Psykisk ohälsa är ett stort problem bland unga idag. Vart fjärde barn i åldrarna 10-18 år har återkommande psykiska besvär.

15 augusti 2023