Företagssamarbete - stöd oss i kampen mot mobbning

Oavsett om ni ger en gåva, blir företagsvän eller inleder ett partnersamarbete så gör ni en livsviktig investering i den förändring Friends kämpar för: ett samhälle där inget barn utsätts för mobbning. Ert stöd är ovärderligt!

Friends hjärtsymbol

innehållet i en alfonslåda som består av böcker, en cd samt arbetsmaterial

Stötta lokala förskolor med Alfons vänskapslåda

Ett verktyg som stärker tryggheten för barnen. I Alfons vänskapslåda finns material för att jobba tillsammans med barngruppen för en trygg förskola.

Läs mer och köp här

Låt oss hitta ett samarbete!

Mejla några ord om era tankar och önskemål till vårt företagsteam så kontaktar vi er!

info@friends.se

två klasskompisar leker i ett klassrum

Ömsesidigt värdeskapande!

Ert stöd är ovärderligt för Friends och vi lovar att ni får en hel del tillbaka. Här är några konkreta exempel på vad vi kan uppnå tillsammans:

Fördelar för er:

 • Ni gör ett tydligt och viktigt statement för anställda, kunder och leverantörer.
 • Ni visar att ni tar ett stort samhällsansvar.
 • Ni kan använda samarbetet för att stärka upp er CSR-profil.
 • Ni kan anlita Friends utbildare som ett led i ert eget trygghetsarbete.
 • Ni kan använda Friends varumärke i utvalda kampanjer och aktiviteter.
 • Ni kan välja om ni vill stödja hela Friends verksamhet eller specifika delar.
 • Ni gör skillnad för barnen!

Fördelar för oss:

 • Med er ekonomiska support kan vi utbilda fler skolor, förskolor och idrottsföreningar.
 • Vi kan stötta fler barn och vårdnadshavare.
 • Vi kan jobba ännu hårdare med samhällspåverkan.
 • Vi kan utveckla nytt utbildningsmaterial, nya tjänster och verktyg.
 • Vi kan profilera oss tillsammans och dra nytta av varandras varumärken.
 • Vi kan nå nya målgrupper och givare via era kundkanaler.
 • Långsiktiga samarbeten ger oss en tryggare finansiering och möjligheten att fokusera på bestående förändringar för många barn istället för enstaka punktinsatser.

Vilka behov har ditt företag?

Baserat på all erfarenhet vi har från skolor och idrottsföreningar har vi utarbetat ett företagsanpassat utbud av workshops och utbildningar kring mobbning.

Läs mer om våra företagsutbildningar

en pojke i rullstol i ett klassrum ler mot kameran.

En livsviktig samhällsinsats!

Varje år utsätts 140 000 barn och unga för mobbning i Sverige. För många leder de ständiga påhoppen till depression och självmordstankar. Och ansvaret för barnens trygghet vilar på oss vuxna. Det är vi som kan göra skillnad.

Vi på Friends kämpar för barnens trygghet. Våra insatser görs där de behövs som mest. I klassrum och idrottshallar, på nätet och skolgårdar.

Vi sprider kunskap och stöttar skolpersonal, idrottsledare och vårdnadshavare. Vi driver forsknings- och utvecklingsprojekt. Och vi ser till att mobbningsfrågan tas på allvar bland beslutsfattare och i samhället i stort.

Det här gör vi så gärna, och vår starkaste drivkraft är kärleken till barnen!

Men vi är en ideell stiftelse som jobbar utan bidrag från stat eller myndighet. Ju fler företag som engagerar sig i Friends desto hårdare, bredare och djupare kan vi jobba.

Vill ni vara en del av den förändring vi kämpar? Låt oss hitta en samarbetsform som skapar värde både för er och för oss!

Så tyckte personalen efter genomförd utbildning med Friends i skolan

Samarbetet har lett till en positiv förändring i klimatet på skolan

(Källa: kundnöjdhetsindex)

Samarbetet har bidragit till större kunskap om trygghets- och likabehandlingsfrågor

(Källa: kundnöjdhetsindex)

Samarbetet har bidragit till minskad förekomst av kränkningar och trakasserier

(Källa: kundnöjdhetsindex)

Ungdomar står i en skolkorridor

46 miljarder kronor. Så mycket beräknas mobbningen kosta samhället.

Läs rapporten om mobbningens pris

Stöd för företag

Ett rättvist, inkluderande arbetsklimat är grunden till att medarbetare ska trivas, prestera, och vilja stanna på en arbetsplats. Vi ger dig kunskap och tips för både chefer och medarbetare.

Kunskap och stöd för företag