Anlita Friends

Insatser för förskola

Ju tidigare arbetet mot mobbning kan börja desto bättre. Vi hjälper förskolor att komma igång med ett långsiktigt trygghetsarbete för de allra yngsta.

ikon: kulram

pedagog i förskolan sitter med två barn vid ett bord och klipper i papper

Ju tidigare trygghetsarbetet kan påbörjas desto bättre

Friends utbildningsinsatser syftar till att ge kunskap och konkreta verktyg som stödjer ert arbete med att förhindra och förebygga kränkningar samt främja allas lika värde. Genom att inkludera såväl barn och personal som vårdnadshavare i trygghetsarbetet når ni tillsammans målet med en trygg och jämlik förskola.

Vad passar er förskola?

Vi hjälper er gärna att hitta insatser som passar just er förskola. Vi skräddarsyr ett upplägg utifrån era behov. Mejla oss för att boka ett kostnadsfritt möte.

Boka genom att mejla: bokning@friends.se

Efter 3 års samarbete med Friends ser vi på kränkningar på ett annat sätt.

Gunilla Nelson
Pedagog - Skogsbyns förskola Båstad

lärare i förskolan sitter med tre barn vid ett bord

Förskolepaketet

Förskolepaketet hjälper er att ta ett helhetsgrepp kring förskolans trygghetsarbete. Insatserna i Förskolepaketet inkluderar både barn, personal och vårdnadshavare. Utbildningsinsatser och arbetsmaterial utgår från skollagen, diskrimineringslagen samt förskolans läroplan. Innehållet baseras på akademisk forskning i kombination med Friends mångåriga erfarenhet av trygghetsarbete.

Detta ingår i Förskolepaketet:

Läs mer om varje utbildningsinsats och om arbetsmaterialet nedan.

lärare sitter vid en dator

Kartläggning

En kartläggning och analys av ert nuläge är avgörande för att kunna ta reda på vad ni behöver göra för att utveckla er verksamhet. Med vår kartläggningsprocess får ni en bra grund för ert fortsatta systematiska trygghetsarbete.

Kartläggning trygghet och trivsel

Den här kartläggningen ger er en nulägesbild av trygghetsarbetet och det sociala klimatet på er förskola, och är en bra grund för ert fortsatta arbete.

en lärare läser för ett barn

Utbildningsinsatser

Friends har flera seminarier och workshops i syfte att stärka ert trygghetsarbete. Dessa kan bokas separat, men de kan också sättas ihop till kortare eller längre samarbeten och kombineras med kartläggning och rådgivning.

Personalutbildning – hela förskolans trygghetsarbete

Ett interaktivt seminarium med syfte att skapa samsyn för hela personalgruppen.

Nätverksträffar – fokus på normer

Interaktiva träffar med syfte att ge deltagarna en fördjupad kunskap kring normer och hur dessa påverkar och påverkas av vår omgivning.

Ensamhet i förskolan – konsekvenser för barn och unga

Vi tar avstamp i forskning som visar att upplevd ensamhet ökar risken för icke godkända betyg och att utsättas för mobbning och kränkningar.

Vårdnadshavarutbildning

Friends ger seminarium som riktas till dig med barn i förskolan, grundskolan eller gymnasiet.

En utbildare från Friends samtalar med en kvinna om mobbning.

Handledning och konsultation

Friends har mångårig erfarenhet av handledning och konsultation gällande trygghets- och likabehandlingsarbete.

Organisera en trygg förskola

Vi träffar nyckelpersoner på förskolan och fokuserar på organisering av det främjande och förebyggande arbetet.

Konsultation

Vi tittar på åtgärdande aktiviteter och strategier utifrån era behov och förutsättningar

innehållet i en alfonslåda som består av böcker, en cd samt arbetsmaterial

Arbetsmaterial

Konkret arbetsmaterial som hjälper er i ert trygghetsarbete på förskolan.

Alfons vänskapslåda

Metodmaterial som kan användas som en del av trygghetsarbetet.

”En bra start – på resa mot en trygg förskola”

Friends populära bok ”En bra start – på resa mot en trygg förskola” handlar om att skapa en trygg förskola där alla barn får och tar plats.

Vill du veta mer?

Våra erfarna sakkunniga vägleder er att hitta rätt insatser.

Skicka ett mejl till bokning@friends.se