Hur kan vi stärka er verksamhet?

Friends finns till för varje skola, förskola, idrottsförening och företag som vill förebygga och stoppa mobbning. Vårt arbete tar sin utgångspunkt i bästa tillgängliga kunskap från akademisk forskning och mer än tjugo års praktiska erfarenheter.
Alla insatser är utformade för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att trygghetsarbetet ska bli systematiskt, hållbart och långsiktigt.

 

en processledare på friends håller en föreläsning

Hur går ett samarbete till?

Ett samarbete med Friends kan se ut på många olika sätt beroende på er verksamhets behov och unika situation. Samarbeten under längre tid ger större effekt. På så sätt kan vi säkerställa att trygghetsarbetet blir systematiskt och genomsyrar hela verksamheten. Men ni kan även anlita oss för enstaka utbildningar, workshops, föreläsningar och processledning. När ni anlitar oss gör vi tillsammans upp en plan för vilka insatser som passar just er verksamhet.

En grund för alla våra insatser är att vi kombinerar olika metoder och lärmiljöer, vilket brukar kallas blended learning. Det innebär att vi arbetar både digitalt och med fysiska möten för att få till så bra förutsättningar för lärandet som möjligt.

Kontakta oss så identifierar vi tillsammans vad som passar er! Mejla till bokning@friends.se om du vill veta mer.

Vårt erbjudande utgår från tre huvudområden

Kartläggning

En kartläggning och analys av ert nuläge är avgörande för att kunna ta reda på vad ni behöver göra för att utveckla ert trygghetsarbete och välja insatser som utgår från behoven i just er verksamhet.

Utbildningsinsatser

Vi har ett stort utbud av seminarier och workshops i syfte att stärka ert trygghetsarbete. Vi erbjuder också upplägg för kollegialt lärande i vår digitala samarbetsportal.

ikon som symboliserar Friends rådgivning

Handledning och konsultation

Vi har mångårig erfarenhet av handledning och konsultation gällande trygghets- och likabehandlingsarbete och kan stötta er i både specifika situationer samt i organiseringen av ert systematiska trygghetsarbete.

Välj ditt verksamhetsområde

Skola

Vi bidrar med kunskap, råd och verktyg som underlättar arbetet med att skapa en trygg skola för varje barn. Vilka behov har ni? Hur kan vi hjälpas åt?

Läs mer och hör av dig!

Förskola

Ju förr arbetet mot mobbning kan påbörjas desto bättre. Vi hjälper förskolor att komma igång med ett långsiktigt trygghetsarbete för de allra yngsta.

Läs mer och hör av dig!
ikon föreställande en boll som symboliserar friends utbildningar för idrottsföreningar.

Idrottsförening

Idrott ska präglas av glädje, trygghet och gemenskap. Det gäller alla åldrar och särskilt barn. Vi hjälper idrottsföreningar i deras trygghets- och jämlikhetsarbete.

Läs mer och hör av dig!
ikon föreställande en portfölj som symboliserar friends företagsutbildningar.

Företag

Baserat på all erfarenhet vi har från skolor och idrottsföreningar har vi utarbetat ett företagsanpassat utbud av workshops och utbildningar kring mobbning.

Läs mer och hör av dig!

Samarbete på huvudmannanivå

Friends erbjuder även insatser på huvudmannanivå. Vi stöttar er i arbete att skapa förutsättningar för det systematiska trygghetsarbetet på samtliga skolor inom exempelvis en kommun.

När vi samarbetar på huvudmannanivå kan vi utöver skolspecifika processer erbjuda mer övergripande insatser för huvudmannen.

Exempel på insatser

Rapport av kartläggningsresultatet
Vi kartlägger och sammanställer en huvudmannarapport så att ni kan få en överblick och göra en jämförelse av alla skolors trygghetsarbete.

Nätverksträffar
Vi hjälper till att ordna nätverksträffar för huvudmannens samtliga skolor. Nätverksträffarna är ett bra forum för skolans anställda att mötas i gemensamma utmaningar och diskutera eventuella behov, samt ett tillfälle för att utbyta erfarenheter.

Kontakta oss på bokning@friends.se så berättar vi mer!

Vi som har jobbat med Friends material ser att vi har blivit mer medvetna och attityden i klassen har förändrats.

Lärare om samarbetet med Friends

17, 5 miljarder kronor beräknas den mobbning som sker under ett år kosta samhället de kommande 30 åren.

Läs om mobbningens kostnader