Anlita Friends i ert trygghetsarbete

Friends finns till för varje skola, förskola, idrottsförening och företag som vill förebygga och stoppa mobbning. Arbetet tar sin utgångspunkt i bästa tillgängliga kunskap från akademisk forskning och mer än tjugo års praktiska erfarenheter.

Friends utbildare porträtteras framför ett gult hjärta.

Hur kan vi stärka er verksamhet?

Ett samarbete med Friends kan se ut på många olika sätt beroende på er verksamhets behov och unika situation. För att uppnå störst effekt rekommenderar vi att vi samarbetar under en längre tid, men ni kan även anlita oss för enstaka insatser. Kontakta oss så identifierar vi tillsammans vad som passar er! Mejla till bokning@friends.se om du vill veta mer.

Vårt erbjudande utgår från tre huvudområden:

Koll på nuläget
En kartläggning och analys av ert nuläge är avgörande för att kunna ta reda på vad ni behöver göra för att utveckla ert trygghetsarbete och välja insatser som utgår från behoven i just er verksamhet. Efter den webbaserade enkäten går vi igenom och analyserar resultatet med ledningen/styrelsen via videomöte.

Utbildningsinsatser
Friends har ett stort utbud av seminarier och workshops i syfte att stärka er skolas, förskolas eller idrottsförenings trygghetsarbete. Vi erbjuder också upplägg för kollegialt lärande i vår digitala samarbetsportal.

Handledning och konsultation
Friends har mångårig erfarenhet av handledning och konsultation gällande trygghets- och likabehandlingsarbete. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning på telefon eller mejl, men ibland är behovet större än så. Det kan handla om en situation där fler personer behöver delta i en gemensam konsultation med Friends. Vi kan också bistå er i organiseringen av ert systematiska trygghetsarbete.

Skola

Vi bidrar med kunskap, råd och verktyg som underlättar arbetet med att skapa en trygg skola för varje barn. Vilka behov har ni? Hur kan vi hjälpas åt?

Läs mer och hör av dig!

Förskola

Ju förr arbetet mot mobbning kan påbörjas desto bättre. Vi hjälper förskolor att komma igång med ett långsiktigt trygghetsarbete för de allra yngsta.

Läs mer och hör av dig!
ikon föreställande en boll som symboliserar friends utbildningar för idrottsföreningar.

Idrottsförening

Idrott ska präglas av glädje, trygghet och gemenskap. Det gäller alla åldrar och särskilt barn. Vi hjälper idrottsföreningar i deras trygghets- och jämlikhetsarbete.

Läs mer och hör av dig!
ikon föreställande en portfölj som symboliserar friends företagsutbildningar.

Företag

Baserat på all erfarenhet vi har från skolor och idrottsföreningar har vi utarbetat ett företagsanpassat utbud av workshops och utbildningar kring mobbning.

Läs mer och hör av dig!

Vi som har jobbat med Friends material ser att vi har blivit mer medvetna och attityden i klassen har förändrats.

Lärare om samarbetet med Friends

17, 5 miljarder kronor beräknas den mobbning som sker under ett år kosta samhället de kommande 30 åren.

Läs om mobbningens kostnader