Ekonomi

Friends är en icke-vinstdrivande organisation med 90-konto tilldelat av Svensk Insamlingskontroll.

Så finansieras Friends

Friends verksamhet finansieras via insamling och gåvor, sponsorintäkter från privatpersoner, företag och stiftelser samt arvoden för våra utbildningar. Under 2021-2023 uppbär Friends forsknings- och projektbidrag från statliga Formas och Vinnova.

Insamlade medel möjliggör en subventionering för de skolor, förskolor och föreningar som vi samarbetar med. Våra utbildningsarvoden täcker cirka 50 procent av kostnaderna, resterande 50 procent finansieras av insamlade medel.

Insamlade medel möjliggör även att Friends kan bedriva forskning, sprida kunskap, driva opinion och engagera kring frågor som rör barns trygghet i samhället.

Vi strävar efter transparens och ser det som vårt ansvar att beskriva verksamheten i öppenhet, så att givare och samarbetspartners ska känna sig trygga med att pengarna alltid används på bästa sätt i kampen mot mobbning. Vårt 90-konto innebär att vi årligen granskas av Svensk Insamlingskontroll. Därutöver följer vi kvalitetskoden framtagen av branschorganisationen Giva Sverige. På så sätt vårdar vi allmänhetens förtroende och kan säkra att vårt arbete sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att de insamlade medlen går till de ändamål som angetts.

Läs vår effektrapport

Läs årsredovisningen

Så används insamlade pengar

När du skänker pengar till Friends kan du vara trygg i att gåvan används på rätt sätt, där den gör störst nytta i vårt arbete mot mobbning.

76% av insamlade medel går till arbetet mot mobbning i form av utbildning, forskning, opinionsbildning, råd och stöd. 20% går till insamlingsarbete och marknadsföring och endast 4% går till ledning, planering och övrig administration.

Löner och arvoden

Styrelsen
Alla styrelseledamöter, inklusive ordföranden, arbetar ideellt och erhåller inget arvode.

Generalsekreteraren
Friends styrelse anställer generalsekreteraren och beslutar om lönen.

Styrdokument och riktlinjer

Vi strävar efter transparens och ser det som vårt ansvar att beskriva vår verksamhet i öppenhet, så att givare och samarbetspartners ska känna sig trygga med att pengarna alltid används på bästa sätt i kampen mot mobbning.

Läs mer om våra policyer