Styrdokument och riktlinjer

Vi strävar efter transparens och ser det som vårt ansvar att beskriva vår verksamhet i öppenhet, så att givare och samarbetspartners ska känna sig trygga med att pengarna alltid används på bästa sätt i kampen mot mobbning.

Läs alla våra riktlinjer

Friends integritetspolicy

Vi värnar om din integritet och vill att du alltid ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på Friends.

Vi har därför tagit fram en Integritetspolicy som visar hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation), Dataskyddsförordningen samt vår branschorganisation Giva Sverige.

Varför Friends samlar in och sparar personuppgifter Friends registrerar sina kunders och givares personuppgifter för att på ett enkelt sätt kunna kommunicera genom olika kanaler samt för att kunna hålla en god och nära relation med varje givare och kund på ett sätt som de önskar. Friends sparar även ansökningshandlingar och andra direkta kontakter.

Friends kommunicerar med sina givare och kunder med direktutskick via sms, e-mail samt brev, beroende på vilka uppgiver vi har om varje givare. Vi kommunicerar även via vår hemsida och sociala medier, så som Facebook och Instagram. Uppgifterna kan också komma att användas för Friends marknadsföringsändamål, egen statistik samt för uppföljning och utveckling av verksamheten.

Friends behandlar dina personuppgifter t.ex. när du:

 • Skänker en gåva (via t ex hemsida, Swish, SMS)
 • Startar en insamling, testamenten, minnesgåvor och gratulationsgåvor
 • Anmäler dig som prenumerant till vårt nyhetsbrev
 • När Friends tar fram riktade marknadsaktiviteter för analys eller exkludering
 • Ansökningar och andra direktkontakter
 • Handlar i vår webbshop
 • Beställer material
 • Anmäler dig till event/seminarium
 • Produktförsäljning vid event/seminarium
 • Vid orosanmälan vid misstanke att ett barn far illa

Friends val att spara personuppgifter i ett givarregister utgår från övertygelsen att detta till största del ligger i varje enskild givares intresse. Friends uppdrag är att samla in pengar till vårt ändamål att jobba mot mobbning, för att kunna göra detta krävs att de medel vi samlar in används på ett så ekonomiskt sätt som möjligt.

I och med att du lämnar uppgifter till Friends ger du din tillåtelse att Friends registrerar och lagrar uppgifter samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som rättslig grund för behandling använder Friends uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke. Vid behandling av personuppgifter gällande barn behövs vårdnadshavares samtyckte. För närvarande gäller 13 år som åldersgräns i Sverige.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under längre tid än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Friends sparar personuppgifter upp till 36 månader efter senaste gåva i enlighet med praxis inom branschen och branschorganisationen Giva Sverige. Detta p.g.a. att givarcyklerna kan vara så långa. Ansökningshandlingar kan sparas 12 månader efter avslutad rekrytering. När du beställer material rensas uppgifterna bort efter att hanteringen är klar. Om du anmäler dig till event/seminarium sparar Friends dina personuppgifter så länge eventet med uppföljning är aktuellt, såvida du inte aktivt anmäler dig att få fortsatt information från Friends.

Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på att du har lämnat ett samtycke till behandlingen, har du rätt att återkalla ditt samtycke. För att återkalla ditt samtycke följer du instruktionerna du fick när du lämnade ditt samtycke eller kontaktar Friends enligt nedan information.

Friends kommer inte sälja eller tillåta tredje part att använda de personuppgifter som samlats in.

Uppgifterna du lämnar i samband med en gåva kommer samköras med andra register (t ex SPAR) för att uppdatera adresser, få information om avlidna samt undvika att det förkommer dubbletter i vårt register.

Friends kan även komma att lämna ut personuppgifter till leverantörer som behandlar personuppgifter för Friends räkning, exempelvis IT-leverantörer, tryckerier, rekryteringsfirmor och eventuellt andra samarbetspartners. Det är alltid Friends som ansvarar för behandlingen.

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att:

 • tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet
 • tillvarata Friends rättsliga intressen
 • upptäcka och förebygga bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem

Friends strävar alltid efter att lagra personuppgifter inom EU/EES: men personuppgifter kan komma att överföras till och behandlas i land utanför EU/EES av leverantör och underleverantör genom exempelvis en molntjänst.

Nedan personuppgifter är den information som Friends kan samla in när du t ex lämnar en gåva eller i annat fall är i kontakt med oss. Vi kan även komplettera de uppgifter vi har om dig med t ex personnummer, telefonnummer och postadress, beroende på vad vi har från början. E-postadress och bankuppgifter är något som du själv lämnar och går ej att köpa.

Friends kan även få tillgång till adresser från leverantörer men för att Friends ska kunna få tillgång till adresser behöver leverantören ha klargjort i sin Integritetspolicy att de kan ge Friends tillgång till adresserna.

Vid försäljning av produkter under t ex ett event sparas dina uppgifter och hanteras som en gåva.

I övrigt kan vi köpa in adresser för prospektering från erkända adressleverantörer så som SPAR, UC och Bisnode. Då följer vi de användarvillkor som reglerar köpta personadresser.

 • För- och efternamn
 • Postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Post- och bankgironummer
 • Kontonummer
 • Bokföringsdatum och belopp på skänkta gåvor
 • Senast skänkta gåva
 • Korrespondensnoteringar
 • Ansökningshandlingar

Säkerhet

Friends har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Länkar till andra webbplatser

Friends webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än Friends, då gäller inte denna integritetspolicy.

Du har rätt att veta vad vi vet om dig, rätta till eventuella felaktigheter och radering

Enligt GDPR har du rätt att få ett registerutdrag på den information som Friends har om dig. Detta kan du få en gång per år, kostnadsfritt. Begäran ska vara skriftlig, undertecknad av dig och skickas till oss per post (inte e-post). Inom 5-30 arbetsdagar återkopplar Friends i ärendet. Registerutdrag skickas alltid till din registrerade folkbokföringsadress. Om uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna ändras eller raderas. Du har också rätt att tacka nej till direktmarknadsföring. Kontakta då oss på givarservice@friends.se. Du kan även vända dig direkt till Datainspektionen med klagomål datainspektionen.se.

Förändringar av integritetspolicyn

Om denna integritetspolicy ändras kommer Friends att publicera den justerade integritetspolicyn på friends.se med information om när ändringarna träder i kraft.

Om Friends genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kan Friends också välja att informera dig på annat sätt, till exempel via e-post eller genom att publicera ett meddelande på friends.se.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsansvarig

Friends är personuppgiftsansvarig. Organisationsnummer 802408-7622, Magnus Ladulåsgatan 1, 118 65 Stockholm. Dataskyddsansvarig nås via e-post: dataskyddsansvarig@friends.se.

Du är alltid välkommen att kontakta Friends. Telefon växel: 08-545 519 90 (måndag – fredag 8:00-15:00, lunchstängt 12:00 -13:00). E-post: givarservice@friends.se.

Ladda ner Friends integritetspolicy

Friends policy för cookies

Vi använder cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003 ska alla besökare på webbplatser som använder cookies informeras om detta. Besökaren ska även ges möjlighet att förhindra att cookies lagras på datorn. En cookie är en liten textfil som sparas i din dator när du besöker en webbplats som använder cookies. Nästa gång du besöker samma webbplats kan den läsa din cookie och visa sidorna enligt dina inställningar. På friends.se använder vi cookies för bland annat användaranpassning (exempelvis språkval) och för vårt statistikverktyg Google Analytics. Om du inte accepterar att det sparas cookies i din dator kan du ändra inställningarna i din webbläsare så att  den inte sparar cookies.

Granskning

Friends följer kvalitetskoden framtagen av branschorganisationen Giva Sverige. Vi innehar även ett 90-konto vilket innebär att vi årligen granskas av Svensk Insamlingskontroll. På så sätt vårdar vi allmänhetens förtroende och kan säkra att vårt arbete sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att de insamlade medlen går till de ändamål som angetts.

Giva Sverige verkar för att öka förtroendet för insamlingsbranschen genom arbete med kvalitetssäkring, kompetensutveckling och att driva strukturfrågor för att minska hindren för insamling samt att främja och marknadsföra branschen mot givare, myndigheter och organisationer. Insamling ska bedrivas transparent, etiskt och professionellt.

Logo för branschorganisationen Giva Sverige där Friends är medlemmar.

 

Svensk Insamlingskontroll bevakar att organisationer som beviljats 90-konto använder minst 75 procent av intäkterna till verksamhetens ändamål och att högst 25 procent utgörs av kostnader för insamling och administration. Svensk Insamlingskontroll beslutar om föreskrifter och är behjälpliga med råd och anvisningar för innehavare av 90-konto. Föreskrifter och anvisningar ska följas av alla organisationer som godkänts som 90-kontoinnehavare.