Start Anlita Friends Insatser för idrottsföreningar

Anlita Friends

Insatser för idrottsföreningar

En sportslig chans för alla! Vi hjälper er att skapa ett schysst och jämlikt idrottsklimat.

ikon: boll

Hitta på sidan

en klass har idrottslektion. en pojke i idrottskläder ler

Vilka behov har din idrottsförening?

Vår förhoppning är att idrotten ska präglas av glädje, trygghet och gemenskap.

Friends erbjuder därför förebyggande och idrottsanpassade insatser mot mobbning, kränkningar och diskriminering över hela Sverige.

Våra insatser och utbildningar riktar sig till föreningsansvariga, tränare, ledare och vårdnadshavare. Genom att inkludera alla i trygghetsarbetet får ni ett bredare engagemang, ökad kunskap och förståelse samt ett mer hållbart resultat.

Upplägg och omfattning anpassas efter situation, behov och era speciella önskemål. Ni kan boka Föreningspaketet som det är eller enskilda insatser utifrån ert behov. Vi kan också erbjuda anpassade insatser helt utifrån era önskemål, till exempel en workshop med aktiva eller styrelse.

Vad passar er förening?

Vi hjälper er gärna att hitta insatser som passar just er förening. Vi skräddarsyr ett upplägg utifrån era behov. Mejla oss för att boka ett kostnadsfritt möte.

Boka genom att mejla: bokning@friends.se

När vi tog beslut om att börja jobba främjande och förebyggande kring mobbning, kränkningar, diskriminering och machokultur kändes Friends som en väldigt bra samarbetspartner. Känslan stärktes efter vårt första möte och vi valde att skriva ett flerårigt samarbetsavtal. Efter bara ett år har Friends redan överträffat våra förväntningar. De har tydliga och bra utbildningar som är enkla att ta till sig. Professionella, jordnära och pålästa. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete.

Västerås Ishockeyklubb

tjejer i basketkläder pratar med sin tränare

Föreningspaketet

Föreningspaketet hjälper er att ta ett helhetsgrepp kring idrottsföreningens trygghetsarbete. Insatserna inkluderar både aktiva, ledare och föreningsansvariga.

flera barn sitter på golvet i en idrottssal

Kartläggning

En kartläggning och analys av ert nuläge är avgörande för att kunna ta reda på vad ni behöver göra för att utveckla er verksamhet. Med vår kartläggningsprocess får ni en bra grund för ert fortsatta systematiska trygghetsarbete.

Kartläggningsresultatet och den gemensamma analysen ger en nulägesbeskrivning och bidrar till en djupare förståelse av er idrottsförenings specifika situation, vilket hjälper er att välja insatser som utgår från behoven för just er verksamhet.

Kartläggningsprocess – trygghet och trivsel

Med kartläggningsprocessen får ni koll på nuläget i föreningen avseende trivsel, trygghet och attityder.

en tjej ler och gör en idrottsövning

Utbildningsinsatser

Friends utbildningsinsatser kan bokas separat, men de kan också sättas ihop till kortare eller längre samarbeten och kombineras med kartläggning och konsultation. Friends expertis utgörs av frågor om mobbning, diskriminering och kränkande behandling bland barn och unga.

Kontakta oss gärna så kan vi ge rekommendationer utifrån era specifika önskemål och behov.

Ledarutbildning

Vi samtalar och problematiserar kring begrepp, ledarskap, gruppklimat och kränkningar inom idrotten.

Vårdnadshavarutbildning

Om hur kan du som vuxen kan bidra till en positiv miljö i föreningen.

En utbildare från Friends samtalar med en kvinna om mobbning.

Handledning och konsultation

Friends har mångårig erfarenhet av handledning och konsultation gällande trygghets- och likabehandlingsarbete.

Organisera en trygg idrott

Vi träffar nyckelpersoner i föreningen eller förbundet och fokuserar på organisering av det främjande och förebyggande arbetet.

Konsultation

Vi tittar på åtgärdande aktiviteter och strategier utifrån era behov och förutsättningar.

Vill du veta mer?

Våra erfarna sakkunniga vägleder er att hitta rätt insatser.

Skicka ett mejl till bokning@friends.se