Anlita Friends

Kartläggning för idrottsföreningar

En kartläggning och analys av ert nuläge är avgörande för att kunna ta reda på vad ni behöver göra för att utveckla er verksamhet.

flera barn sitter på golvet i en idrottssal

Kartläggning trygghet och trivsel

Med vår kartläggningsprocess får ni en bra grund för ert fortsatta systematiska trygghetsarbete.

Kartläggningsresultatet och den gemensamma analysen ger en nulägesbeskrivning och bidrar till en djupare förståelse av er idrottsförenings specifika situation, vilket hjälper er att välja insatser som utgår från behoven för just er verksamhet.

Vad?

Med kartläggningsprocessen får ni koll på nuläget i föreningen avseende trivsel, trygghet och attityder. Kartläggningsresultatet visar bland annat förekomsten av kränkningar och diskriminering samt hur ungdomarna upplever stämningen och hur ledarna ser på föreningens trygghetsarbete.

Följande ingår i Friends kartläggningsprocess:

Enkät om trygghet och trivsel
Webbenkät som fylls i av aktiva mellan 11 och 18 år samt alla ledare i föreningen.

Kartläggningsträff, 1,5 timme
Tillsammans med föreningsansvariga och/eller styrelsen går vi igenom resultatet från kartläggningen, identifierar fokusområden samt lägger upp en strategi för ert fortsatta trygghetsarbete.

Målgrupp
Enkäten riktar sig till aktiva mellan 11 och 18 år samt till alla ledare i föreningen.

Längd
Enkäten är öppen i två veckor. Därefter sker kartläggningsträffen för att komplettera och analysera kartläggningsresultatet.