Så startade Friends

Friends hjärtsymbol

Friends grundare Sara Dmber ler och tittar in i kameran.

Hej!

Jag heter Sara Damber. Det här är berättelsen om hur ett vänskapligt hej i en skolkorridor i Umeå bröt min utsatthet och lade grunden till Friends, som sedan dess har utvecklats till en etablerad och rikstäckande organisation som arbetar forskningsbaserat och förebyggande mot mobbning bland barn och unga.

Det var i början av 90-talet. Jag gick på högstadiet och kände mig ensammast i hela världen. I min dagbok från den tiden upprepas två meningar gång på gång. Tänk om jag hade någon att vara med. Tänk om jag hade en enda kompis.

Jag gick i en strulig skola och en stökig klass. Men när alla började hacka på mig var det som om allt lugnade ner sig. Jag blev både måltavla och ventil för deras aggressioner och känslor.

Alla såg. Alla hörde. Men ingen i klassen vågade säga stopp, sluta, lägg av. Inte heller skolan grep in.

Ju oftare jag fick höra alla elaka och kränkande ord, desto mer knöt det sig. När jag gick med nedböjt huvud i korridorerna fick jag skit för det – hon kan ju inte ens gå normalt. Fick jag en fråga på lektionen så sprack rösten och gråten var nära.

Men plötsligt en dag i nian bröts mobbningsspiralen. Inte av någon i min klass. Inte av en lärare, kurator eller annan vuxen. Nej, det var en av skolans mest populära killar som visade empati och mod, såg mig i ögonen och sa hej.

Hans lilla hej gav stort eko. Det vände inte över en natt, men oj vilken skillnad det blev. Han hade brutit den stora grymma tystnaden.

En röst kan göra skillnad. Ett hej kan vara livsavgörande. Men för mig och många andra sitter spåren och såren efter mobbning kvar livet igenom. Jag har aldrig känt något hat, tiden som mobbad gör däremot att jag aldrig glömmer känslan av att vara totalt ensam, den har utvecklat och tränat min empatiska förmåga och har bidragit starkt till att jag är kompromisslös när det gäller alla människors lika värde. Alla har rätt till en vän!

”Då som nu hade vi en tydlig regel: att utbilda skolpersonalen först och sedan möta eleverna – för hur vi än vrider och vänder på det så är det alltid de vuxnas ansvar att ingen mobbas.”

Efter gymnasiet flyttade jag till Stockholm, fast besluten att ta upp kampen mot mobbning. Jag hade en idé om hur arbetet skulle gå till och presenterade den för flera barnrättsorganisationer. Men ingen nappade. Då bestämde jag mig för att ta saken i egna händer och startade föreningen Friends elever mot mobbning. Föreningen blev snart en stiftelse med namnet Friends.

Grunden för Friends verksamhet var att hjälpa skolor att skapa en aktiv handlingsplan mot mobbning. Då som nu hade vi en tydlig regel: att utbilda skolpersonalen först och sedan möta eleverna – för hur vi än vrider och vänder på det så är det alltid de vuxnas ansvar att ingen mobbas.

Intresset för Friends spred sig. Friendsprogrammet tog form och när Skolverket gick ut med rapporten att bara en av tio skolor hade en handlingsplan mot mobbning började telefonerna gå varma på allvar.

Det var inte bara skolor som ringde, utan även företag och andra intressenter. Utöver sitt finansiella stöd har företag alltid visat ett stort personligt engagemang genom åren. Mobbningsfrågan berör. Många vuxna har precis som jag varit utsatta och vill av hela sitt hjärta bidra till att skapa en schysst och trygg uppväxt för sina och andras barn, i och utanför skolan, på nätet och i sociala medier.

Mitt eget engagemang i Friends kommer fortsätta så länge det finns barn och unga som utsätts för mobbning, diskriminering och trakasserier. Till alla er andra som vill engagera er, som behöver stöd och hjälp, som mobbas eller mobbar, som är barn eller vuxna: lyft på luren, ring Friends och säg hej. Det kan bli början på något riktigt bra. Glöm aldrig att en röst gör skillnad. Våga gå emot din egen rädsla och stå upp för vad som är rätt!

Friends utveckling år för år

Nedan ser du hur stiftelsen Friends utvecklats steg för steg sedan starten 1997.

Idag jobbar vi tvärvetenskapligt, med en kombination av forskning och beprövad erfarenhet. Vi samarbetar med skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela landet. Vi har en löpande dialog med elever, lärare, föräldrar och andra vuxna med barn i sin närhet. Vi håller utbildningar, diskuterar och utbyter erfarenheter. Vi testar och utvärderar olika arbetssätt, ger råd och handledning.

Allt detta med ett mål för ögonen: att inte ett enda barn ska utsättas för mobbning.

gul boll

1997

Friends grundas av 19-åriga Sara Damber. Saras vision är att bekämpa mobbning med en stark tro på att en röst kan göra skillnad. Skolor skulle ha en plan för arbetet mot mobbning men det fanns inte särskilt mycket vägledning på området och Sara gav sig ut på skolor för att stötta dem i arbetet.

gul boll

2000

Arbetet med opinionsbildning trappas upp, och under flera år producerar Friends populära reklamfilmer. Fokus låg på att väcka känslor, för att få vuxna att se hur situationen var för många barn och unga. Det var många som slöt upp och tog ställning.

gul boll

2002

Swedbank var en av de aktörer som tidigt förstod allvaret i frågan och potentialen i ett ställningstagande. Som huvudsponsor kom Swedbank att göra avgörande skillnad för Friends som organisation och för tusentals barn som tack vare våra nya resurser kunde få det stöd de behövde. 

gul boll

2003

Friends börjar utbilda inom idrotten. Vi medverkar på Stadium Sports Camp för att skapa en trygg och positiv miljö för deltagarna.

gul boll

2006

Barn- och elevskyddslagen kom på plats och med det en milstolpe i svensk barnrättshistoria. Friends arbete med opinionsbildning och mobilisering av goda krafter hade gett resultat. Dessförinnan fanns ingen särskild lagstiftning med krav på aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling. Lagen gav en tydlig riktning till arbetet mot mobbning och skolorna kunde prioritera trygghetsarbetet på̊ ett nytt sätt.

gul boll

2007

Queerpedagogiskt nätverk initieras av Friends. Det blev startskottet på det som idag är självklart: genus, identitet och sexualitet. Detta är faktorer vi inte kan bortse ifrån när vi analyserar hur kränkningar uppkommer.  Arbetet med metodboken ”I Normens öga” inleds som var ett av de första skolmaterialen om normkritisk pedagogik.

gul boll

2008

Friends rådgivning startas dit alla kan vända sig för frågor om främjande, förebyggande och åtgärdande insatser kring mobbning och trakasserier.

gul boll

2009

Friends börjar erbjuda utbildningar riktade till förskolan. Ju tidigare trygghetsarbetet kan påbörjas desto bättre!

gul boll

2010

Vi lanserar Friendsprogrammet som utgår från ett systematiskt trygghetsarbete med kartläggning, analys, åtgärder och uppföljning. Arbetet präglas av en ”hela skolan-ansats” och fokus ligger på̊ de vuxnas ansvar.

gul boll

2011

Skolverket riktar kritik mot alla anti-mobbningsprogram. Rapporten blir ett stålbad för hela fältet, Friends förändrar en del metoder och knyter sin utbildningsverksamhet tydligare till forskningsbaserade metoder.

gul boll

2012

Swedbank skänker namnrättigheterna för den nya nationalarenan och Friends Arena invigs. Namnet blir en fantastisk möjlighet att lyfta barns rätt att inte utsättas för mobbning. 

gul boll

2014

Friends ungdomsråd bildas. Med hjälp av medlemmarnas kunskap och egna erfarenheter utvecklas Friends verksamhet. 

gul boll

2016

Friends börjar sälja Snällkalendern som utmanar dig att göra något snällt varje dag fram till julafton. Kalendern blir mycket populär och köps av privatpersoner, företag, förskolor och skolor.

gul boll

2017

Friends grundar World Anti-Bullying Forum: världens största konferens mot mobbning. 550 deltagare från hela världen besöker Stockholm. 

gul boll

2018

Friends initierar ett nordiskt antimobbningsnätverk. Syftet är att skapa ett forum för att dela och lära av varandras erfarenheter.  

gul boll

2019

Friends fortsätter att stärka banden till forskningsvärlden. Våra forskningssamarbeten med bland annat Stockholms, Göteborgs, Örebros och Linköpings universitet syftar till att skapa ännu effektivare metoder mot mobbning. 

gul boll

2020

Barnkonventionen blir svensk lag och Friends tydliggör rollen som barnrättsorganisation. Allt arbete ska genomsyras av ett barnrättsperspektiv och barnkonventionens värdegrund. Friends ger ut en forskningsantologi i samarbete med några av världens främsta mobbningsforskare.

gul boll

2022

Friends fyller 25 år, Friends Arena 10 år, Friendsrapporten 10 år och samarbetet med Swedbank 20 år.

Friends har en nollvision

Vi kämpar för en värld där inget barn utsätts för mobbning. En värld där varje barn känner sig älskat och respekterat. Där barn växer upp med självkänsla, inte självhat. Där ingen somnar ledsen, vaknar med ångest eller går hemifrån med en klump i magen. Vi vill att världen ska vara en trygg och positiv plats för barn – helt fri från mobbning och diskriminering.

sex barn som ler och tittar in i kameran.

Var med i kampen mot mobbning

Varje år utsätts 140 000 barn i Sverige för mobbning. Friends jobbar för att det siffran ska bli noll. Med din gåva kan vi jobba ännu hårdare och nå ännu fler.

Stöd vårt arbete

En Friendsutbildare håller en föreläsning

Jobba hos oss

Sök en ledig tjänst eller gör en spontanansökan.

Lediga tjänster