OLKA Sportresor inleder långsiktigt partnerskap med Friends

För OLKA Sportresor är idrott en källa till glädje, samhörighet och mening. OLKA Sportresor fokuserar även på att göra en positiv skillnad för unga i samhället, bland annat inom idrottsrörelsen. Detta ledde till ett partnerskap med Friends, en organisation dedikerad till att bekämpa mobbning och främja en kultur av respekt, godhet och inkludering.

16 november 2023

Som ett led i samarbetet kommer OLKA Sportresor att göra en donation till Friends för varje resenär, som bokar en resa med avresa 2024 och framåt. Denna donation kommer att användas för att finansiera Friends arbete med att skapa säkra och inkluderande miljöer där barn och ungdomar kan trivas och utvecklas.

– Vi är stolta över att samarbeta med Friends och att kunna göra en meningsfull insats och säkerställa ett samhälle där inget barn utsätts för mobbning. Näringslivets stöd är en livsviktig investering i den förändring Friends kämpar för. Vi vill att så många som möjligt ska gå med i denna viktiga kamp mot mobbning, så att fler barn kan få uppleva en förändring i deras tillvaro, säger Joel Gustafsson, VD på OLKA Sportresor.

OLKA Sportresor och Friends har en stark gemensam nämnare i övertygelsen att näringslivet stöd är ovärderligt. Alla kan genom att agera för trygghet och inkludering göra stor skillnad i arbetet mot kränkningar och mobbning inom skolan och idrotten.

– Friends som ensam aktör kan på egen hand inte klara detta arbete själv utan det kräver samarbete från hela samhället för att tillsammans driva förändring. Det är därför glädjande att se att OLKA Sportresor och Friends går ihop för att engagera, belysa och adressera frågor kring mobbning och barns välmående oavsett vart sker, säger Camilla Winberg, partnerskapsansvarig på Friends.

Förutom att ge ekonomiskt stöd till Friends kommer OLKA Sportresor också att aktivt delta i att sprida budskapet om vikten av att förebygga mobbning till alla som reser med dem. Genom att öka medvetenheten om detta allvarliga samhällsproblem hoppas de inspirera fler att engagera sig i kampen mot mobbning.

Om OLKA Sportresor

OLKA Sportresor grundades 1978 och är ett av Skandinaviens ledande sportresebyråer. De fokuserar på att arrangera skräddarsydda träningsläger och cupresor för idrottsföreningar samt ge sportentusiaster möjligheten att uppleva spännande idrottsevenemang över hela världen.

För mer information kontakta:

Joel Gustafsson
VD, OLKA Sportresor
031 – 13 74 00
joel@olka.se

Naod Abera
PR- och pressansvarig Friends
070- 725 54 33
naod.abera@friends.se