Hej och tack för att du vill bidra!

Friends finns där barn finns. Vårt arbete gör skillnad i klassrummen, på skolgården, på nätet och inom idrotten. Med ditt stöd kan vi utbilda fler, forska mer och jobba ännu hårdare för en värld där inte ett enda barn utsätts för mobbning!

Stöd vårt arbete

Ge en gåva

Varje gåva - stor som liten - gör att vi kan kämpa ännu hårdare för barns rätt till en trygg och kärleksfull uppväxt.

Ge en gåva

Bli månadsgivare

Barnens viktigaste månadspeng! Som månadsgivare bidrar du till vårt långsiktiga arbete mot mobbning och diskriminering.

Bli månadsgivare

Ge en minnesgåva

Med en minnesgåva kan du hedra minnet av en avliden och samtidigt bidra till barns trygghet. Personligt minnesblad ingår.

Ge en minnesgåva

Ge en gratulationsgåva

Gratulera nära och kära med en gåva och ett personligt gratulationsblad som skänker trygghet till barn och kunskap till vuxna.

Ge en gratulationsgåva

Ge en företagsgåva

Vi välkomnar Sveriges alla företag att hänga med oss i kampen mot mobbning. Ert stöd är ovärderligt, för oss och för barnen!

Ge en företagsgåva

Fler sätt att bidra

Starta en egen insamling

Skapa din egen insamlingssida och uppmana släkt, vänner och kollegor att bidra i samband med födelsedag, jul eller annan högtidsdag.

Starta insamling

Testamentera till Friends

Genom att skänka en gåva till Friends via ditt testamente kan du bidra till en tryggare uppväxt för kommande generationer.

Testamentera till Friends

Spara och bidra via Swedbank Humanfond

Genom att spara i Swedbank Humanfond kan du bygga en tryggare framtid både för dig och för barn som utsätts för mobbning.

Fondspara
Pappa med sin dotter på ryggen

Diagram som visar vad gåvorna går till. 80% Forskning, utbildning, information, råd och stöd, 16% Insamling, 4% Administration80 % av insamlade medel går till arbetet mot mobbning i form av utbildning, forskning, opinionsbildning, råd och stöd. 16% går till insamlingsarbete och marknadsföring och endast 4% går till ledning, planering och övrig administration.

Läs mer om hur Friends verksamhet finansieras

FRII verkar för att öka förtroendet för insamlingsbranschen genom arbete med kvalitetssäkring, kompetensutveckling och att driva strukturfrågor för att minska hindren för insamling samt att främja och marknadsföra branschen mot givare, myndigheter och organisationer. Insamling ska bedrivas transparent, etiskt och professionellt.

Läs mer om hur vi säkrar ett tryggt givande

Svensk Insamlingskontroll bevakar att organisationer som beviljats 90-konto använder minst 75 procent av intäkterna till verksamhetens ändamål och att högst 25 procent utgörs av kostnader för insamling och administration. Svensk Insamlingskontroll beslutar om föreskrifter och är behjälpliga med råd och anvisningar för innehavare av 90-konto. Föreskrifter och anvisningar ska följas av alla organisationer som godkänts som 90-kontoinnehavare.

Läs mer om hur vi säkrar ett tryggt givande

Friends gör skillnad

diagram som visar att Friends nådde 37 908 genom utbildningar 2017

Så många utbildade vi 2017

Under 2017 genomförde Friends 1105 utbildningar på 249 skolor. Vi nådde 13645 vuxna, 14263 barn och ytterligare 10000 via e-learning.

Diagram som visar att 91% av skolorna upplever förändring efter att ha samarbetat med Friends

Skolor som upplever förändring

91% av skolorna upplever ökad kunskapsnivå och förbättrat skolklimat efter påbörjat samarbete med Friends.

Diagram som visar att 4,5 är snittbetyget på Friends personal- och metodutbildningar.

Snittbetyg på våra utbildningar

Deltagarna ger 4,2 respektive 4,5 i snittbetyg på Friends personal- och metodutbildningar (betygsskala 1-5).