Ge en gåva till Friends

Påverka barnens framtid med ditt arv

Ditt arv kan bidra till att färre barn utsätts för mobbning och diskriminering. Via vårt samarbete med Giva Sverige och Goda Testamentet kan du få hjälp med såväl testamentsmallar som rabatterad rådgivning och upprättande av testamente. Kontakta givarservice@friends.se för mer information.

mormor och morfar tar en selfie med två barnbarn

Om att skriva ett testamente

Genom att skriva ett testamente skapar du trygghet för dig och dina efterlevande genom att berätta vad du vill göra med din kvarlåtenskap.

Enligt lag har dina bröstarvingar rätt till 50% av din kvarlåtenskap. Hur du vill fördela resten är upp till dig.
Att skriva in Friends i ditt testamente är enkelt och görs genom en formulering. Det finns dock vissa formkrav som gäller för att testamentet ska vara juridiskt giltigt.

Så gör du testamentet juridiskt giltigt:

– Testamentet ska vara skriftligt och undertecknat av den som upprättar testamentet.
– Två personer ska gemensamt bevittna när testamentet skrivs under.
– De två som bevittnar behöver inte få kännedom om innehållet.
– De två som bevittnar får varken stå med som arvtagare i testamentet eller vara släkt med den som upprättar testamentet.
– Skriv Friends fullständiga juridiska namn ”Stiftelsen Friends – Elever mot Mobbning”
– Ange Friends organisationsnummer 802408-7622
– Om du inte vet exakt gåvobeloppet som du vill testamentera, ange exempel;  ”1% av mitt testamente ska gå till Friends”

Kontakta givarservice@friends.se om du har frågor eller behöver hjälp!