Kunskapsbanken för föräldrar och närstående

Föräldrar och närstående

Här i kunskapsbanken hittar du som förälder och närstående kunskap och guider kopplat till mobbning, kränkningar och trakasserier. Lär dig steg för steg hur du kan stötta ditt barn i svåra situationer, vad skolan har för ansvar eller hur olika typer av mobbning kan se ut.

Start Kunskapsbanken Föräldrar och närstående

Populärt innehåll

Ett barn och en pappa sitter i en soffa och pratar

Guide

Prata med ditt barn om mobbning

Att prata med sitt barn om svåra saker, så som mobbning, är inte alltid lätt. Blir det ofta så att du förhör ditt barn när du egentligen bara vill veta hur de mår? I denna guide får du tips på hur du kan prata med ditt barn om mobbning och trygghet i skolan.

barn sitter vid sina bänkar i ett klassrum och räcker upp handen.

Guide

Det här ska skolan göra steg för steg

När ett barn blir utsatt för en kränkning i skolan måste personalen agera. I den här guiden får du som förälder en överblick över hur skolan ska agera steg för steg.

Guide

Så pratar du om nätet

På alla ställen där människor finns och där sociala relationer är i fokus kan kränkningar ske, så även på nätet. Det är viktigt att vi pratar med barn och unga om detta i förebyggande syfte. Här guidar vi dig att ta snacket om nätet.

Ämnesområden

Mobbning kan se ut på många olika sätt. Här hittar du information, konkreta tips och guider för olika typer av mobbning.

Allt i kunskapsbanken
Funkofobi
HBTQ+
Nätmobbning
Rasism
Sexuella trakasserier
Ensamhet
pedagog i skolan undervisar elever

Fakta

Vad har förskolan och skolan för ansvar när det gäller funkofobi?

Inget barn får bli utsatt för funkofobisk mobbning eller trakasserier. Förskolan och skolan ska ge alla barn lika rättigheter och möjligheter.

en kille sitter ensam i en skolkorridor

Fakta

Vad är ofrivillig ensamhet?

Ensamhet, utanförskap och mobbning kan höra ihop. Många barns utsatthet kan bero på att de känner sig utanför och ensamma i skolan och på fritiden.

Bild på Ewa från skoltiden

Berättelse

"Känslan av att inte duga fanns alltid med mig"

– Min historia började redan på förskolan och har fortsatt upp i vuxen ålder.

porträtt av Isabelle Graveleij som är medlem i friends barn- och ungdomsråd

Berättelse

”Om jag någonsin fick vara med blev jag alltid vald sist”

– Efter min erfarenhet av ofrivillig ensamhet har det fått mig att tänka till på hur man ska behandla andra människor.

Fakta

Vad är rasism?

Rasism är bland annat att bli utsatt för kränkningar och mobbning på grund av sin hudfärg, religion, etnicitet eller kultur.

Film

Att vara förälder till ett barn med autism – Jimmie

Vilket ansvar har förskola, skola och förening?

Vad ska förskola, skola och idrottsföreningar göra när de får veta att ett barn är utsatt för mobbning eller kränkningar? Vilka krav kan du som förälder ställa?

Få koll på barns rättigheter och barnkonventionen

Läs mer om barns rättigheter

Berättelser om mobbning

Läs personliga tankar och berättelser från människor med erfarenhet av mobbning.

Berättelse

"Jag ville inte bli utpekad som annorlunda"

– Vi som har en funktionsvariation eller är annorlunda vill inte bli undanskuffade, utan kunna delta om vi kan.

Skolfoto på Lotta från tiden hon blev utsatt för mobbning

Berättelse

"Alla på skolan visste vad som pågick"

– Jag minns allt ni sa till mig och allt som ni utsatte mig för. Och jag kommer aldrig någonsin att glömma det.

Nadine från friends barn och ungdomsråd ler

Berättelse

”Vuxna på skolan respekterade inte mig när jag sa att mobbningen fortsatte”

– Det var först då jag bytte skola som jag började uppleva en riktig skillnad.

Ett barn och en pappa sitter i en soffa och pratar

Guider

Lär dig steg för steg hur du kan agera för att stoppa och förebygga mobbning. Här finns kunskap och verktyg som hjälper dig som förälder och närstående i situationer kopplat till mobbning, kränkningar och trakasserier.

Se alla guider

lärare sitter vid en dator

Webbkurser

Att göra en webbkurs är ett kul och enkelt sätt att lära sig något nytt eller fördjupa de kunskaper du redan har.

Se alla webbkurser

Behöver du stöd?

Vi hjälper dig som behöver råd och stöd kring frågor som bland annat rör utsatthet och mobbning.

Läs mer om råd och stöd

Friends kunskapsbank har möjliggjorts av Svenska Postkodlotteriet