Kunskapsbanken

Funktionsvariation

Att bli utsatt på grund av funktionsnedsättning kan kallas funkofobisk mobbning. Här kan du läsa mer om funkofobisk mobbning och hur du kan stötta ditt barn och prata om funktionsvariationer. Du hittar också information om hur det kan ta sig uttryck i skolan och vad skolan har för ansvar.

illustration funkofobi

Behöver du stöd?

Vi hjälper dig som behöver råd och stöd kring frågor som bland annat rör utsatthet och mobbning.

Läs mer om råd och stöd