Kunskapsbanken för föräldrar och närstående

Mitt barn är utsatt för mobbning

Att få veta att ens barn är utsatt för mobbning kan väcka många känslor, tankar och frågor. Hur stöttar du ditt barn på bästa sätt? Och vilka krav kan du ställa på förskolan och skolan? Här hittar du råd om hur du kan stötta ditt barn och få information om vad förskolan, skolan och idrottsföreningen har för ansvar.

Illustration: Ledsen flicka med en boll

Har ditt barn själv berättat för dig att hen är utsatt för mobbning?

Vad bra att ditt barn har berättat för dig som vuxen

Det är inte alltid lätt att berätta och det kräver mod. Det är oerhört viktigt att du tar det på största allvar, och som vuxen har du en skyldighet att agera.

Hjälp ditt barn att våga berätta

Det är inte alltid lätt att berätta och det kräver mod. Vet du att ditt barn är mobbat är det viktigt att du agerar och hjälper ditt barn att våga berätta för någon vuxen.

Mitt barn vill inte berätta om sin utsatthet

Att vara förälder till ett barn som är mobbat kan väcka många känslor och skapa oro. Många barn som har erfarenhet av mobbning upplever att det är svårt att berätta om sina erfarenheter. Det behöver inte handla om att du är en dålig förälder eller att ditt barn inte litar på dig. För många barn är det ett sätt att skydda närstående från att bli ledsna, besvikna och oroliga. Vill ditt barn inte berätta för dig kan du fråga om det finns någon annan vuxen som hen känner förtroende för och kan prata med. En av de viktigaste faktorerna för att förebygga och stoppa kränkningar och mobbning är att det finns trygga vuxna att prata med om något händer.

Det kan också handla om att barnet inte vill identifiera sig som mobbat eller att barnet känner skuld och skam över att vara utsatt för mobbning. Till exempel skam över att inte ha någon att vara med eller att inte kunna försvara sig.

En annan anledning till att barn inte berättar är att de inte litar på vuxna. Många barn tror att utsattheten kommer öka, och att vuxna kommer göra det värre, om de får veta vad som pågår.

Vad gör jag om mitt barn är utsatt för mobbning?

Prata med ditt barn

Lyssna utan att värdera när barnet berättar, och bekräfta att hen är modig som berättar. Fråga ditt barn om hen har egna förslag på lösningar. Prata ofta med ditt barn och glöm inte heller att följa upp längre fram och fråga om situationen har förändrats.

Läs mer i guiden Prata med ditt barn om mobbning

Kontakta berörda vuxna

Kontakta förskola, skola eller idrottsförening. Prata med ansvarig pedagog, klasslärare/mentor eller barnets tränare. De har alla en skyldighet att stoppa mobbningen.

Läs mer i guiden Vem kontaktar jag i förskolan eller skolan?

Spara bevis

Om mobbningen sker på nätet, spara bevis i form av exempelvis skärmdumpar eller meddelanden. Det är bra att kunna visa upp för skolan och för polisen om ett brott har skett.

Polisanmäl

Polisanmäl om ett brott har skett, vid exempelvis förtal, misshandel, olaga hot eller hets mot folkgrupp.

Zeina Mourtada och Friends: Vad gör du om ditt barn utsätts för mobbning?

Vad ska du som förälder tänka på om du misstänker att ditt barn utsätts för mobbning och kränkningar i skolan eller i idrottsföreningen? Friends-ambassadören Zeina Mourtada, känd från Zeinas kitchen, vill tillsammans med Friends tipsa och ge råd om hur du som förälder kan prata med ditt barn om mobbning.

Hur kan jag stötta mitt barn?

Förtydliga att det inte är ditt barns fel

Om ditt barn har blivit utsatt för mobbning, var tydlig med att du står på ditt barns sida och att det som hänt inte är hens fel. Ditt barn ska inte behöva ändra på sig för att bli accepterad eller väl behandlad.

Lyssna på ditt barn

Lyssna och låt ditt barn sätta ord på sina känslor och upplevelser. Var tydlig med att mobbning och kränkningar aldrig är okej och betona att situationen går att förändra.

Ge ditt barn strategier

Hjälp ditt barn med strategier, till exempel att blockera eller anmäla kränkande innehåll på nätet, säga ifrån om hen vågar eller hämta en vuxen. Ta situationen på allvar utan att överdriva. Fokusera på att hjälpa ditt barn att reda ut situationen, utan att hela tiden fokusera på det negativa.

Gör roliga saker tillsammans med ditt barn

Barn som blir mobbade kan också få fysiska besvär som ont i huvudet eller magen, de kan ha svårt att koncentrera sig i skolan, äta sämre och kanske sova för lite.

Hjälp ditt barn att ha en normal dygnsrytm, äta ordentligt och röra på sig. Du kan också göra saker tillsamman med ditt barn som hen tycker om och som ger energi, exempelvis baka, ta en promenad eller se en film tillsammans.

Stärk barnets självbild och identitet

Ett barns självbild formas av hur hen blir behandlad av andra människor. Att bli mobbad påverkar både barnets identitet och självbild. Stärk ditt barn genom att påminna hen om alla bra egenskaper hen har. Med en stärkt självkänsla kan det vara lättare att stå emot dem som beter sig dåligt.

Hjälp ditt barn att säga ifrån

Det är alltid vuxnas ansvar att agera mot och sätta stopp för mobbning. Samtidigt som vuxna arbetar för att stoppa mobbningen kan du hjälpa ditt barn att stärka sin självkänsla. Att våga säga ifrån när någon är taskig mot en själv eller mot någon annan kan vara väldigt svårt. För att ge ditt barn bättre självkänsla i olika situationer kan det vara bra att öva på att säga ifrån.

Tips på hur ditt barn kan öva på att säga ifrån:

  1. Be ditt barn fundera ut en situation där hen inte vågade säga ifrån. Det kan exempelvis vara när en kompis skrattade åt någon annan i klassrummet eller när en klasskompis sa något taskigt till ditt barn.
  2. Be ditt barn skriva ner eller berätta vad klasskompisen brukar säga.
  3. Fråga ditt barn vad hen skulle vilja svara, men inte vågade. Skriv ner svaret.
  4. Låt barnet läsa högt för sig själv det hen skulle vilja svara om detta händer igen.
  5. Ni kan öva på situationen hemma och ditt barn kan öva på att säga ifrån till dig som förälder eller till ett syskon.
  6. Nästa gång situationen uppstår vågar förhoppningsvis barnet säga det som ni har övat på. Efteråt kan det kännas bättre och barnets självkänsla stärks, då ditt barn vågade säga ifrån.

Om ditt barn umgås med den eller de som mobbar

Det är vanligt att föräldrar försöker uppmuntra sitt barn att strunta i den som mobbar och inte bry sig om vad som sägs. Många föräldrar ger också förslag till sitt barn att hen ska försöka hitta andra vänner att vara med. Detta kan vara svårt för barnet. Många barn vill leka och vara med den som utsätter, vilket vuxna kanske inte alltid förstår. Relationen mellan den som blir utsatt och den som utsätter är inte alltid dålig. För många barn är relationen med kompisar oftast jämlik, men vid enstaka tillfällen blir de utsatta för en taskig kommentar, ett hot eller förlöjligande. Som vuxen behöver du ha detta i åtanke när du försöker hjälpa ditt barn med vänskap och relationer.

Ska jag kontakta mobbarens föräldrar?

Att ta kontakt med mobbarens föräldrar kan vara en god idé. Ha i åtanke att föräldrar inte är skyldiga att agera enligt lag, det är skolans ansvar att stoppa mobbningen om den sker i skolan. Många som är föräldrar till ett barn som utsätter ett annat barn för mobbning vill få information om detta. Det som är viktigt att tänka på är att vara lugn och sansad. Att ringa upp i affekt kommer förmodligen inte bli så bra.

Du kan inleda samtalet med: ”Jag har förstått på min dotter som att våra barn inte riktigt kommer överens just nu. Min dotter har berättat… Vad tänker du kring detta? Har ditt barn sagt något till dig om detta? Kan vi försöka hitta en lösning så vi kan hjälpa våra barn i den här situationen?”

Ibland är det inte läge att ta kontakt med föräldrarna till det andra barnet, låt då förskolan, skolan eller föreningen sköta den kontakten.

Om du som förälder behöver stöd

För att kunna vara en trygg och lugn vuxen kan även du som förälder behöva stöd om ditt barn är utsatt. Se till att du har människor runt omkring dig som du kan prata med, eller ta professionell hjälp av exempelvis kurator eller psykolog på din vårdcentral. Du kan också kontakta Friends råd och stöd.

Kontakta Friends råd och stöd