Kunskapsbanken

Vad gör jag om mitt barn är utsatt för mobbning?

Om ditt barn är mobbat är det viktigt att du agerar. Det kan du göra på många olika sätt. Här hittar du tips på hur du kan göra om ditt barn är utsatt för mobbning.

Hitta på sidan

Prata med ditt barn

Lyssna utan att värdera när barnet berättar, och bekräfta att hen är modig som berättar. Fråga ditt barn om hen har egna förslag på lösningar. Prata ofta med ditt barn om hur hen mår och hur hen har det i förskolan eller skolan och på fritiden. Glöm inte att följa upp längre fram och fråga om situationen har förändrats.

Här ger vi fler tips på hur du kan prata med ditt barn om mobbning.

Kontakta berörda vuxna

Kontakta förskola, skola eller idrottsförening beroende på var mobbningen sker. Prata med ansvarig pedagog, klasslärare, mentor eller barnets tränare. De har alla en skyldighet att stoppa mobbningen. Tänk på att berätta för ditt barn att du kommer kontakta berörda vuxna. Gör ingenting bakom ryggen på ditt barn.

Läs mer i guiden Vem kontaktar jag i förskolan eller skolan?

Spara bevis och ta bort innehåll

Om mobbningen sker på nätet, spara bevis i form av exempelvis skärmdumpar eller meddelanden. Det är bra att kunna visa upp för skolan eller föreningen och för polisen om ett brott har skett. När du har tagit skärmdumpar, ta bort innehållet om det går, så att eventuell spridning kan stoppas.

Polisanmäl

Polisanmäl om ett brott har skett, vid exempelvis förtal, misshandel, olaga hot eller hets mot folkgrupp.

Experten svarar – hur gör jag en polisanmälan?

Här berättar Ola, som är pressekreterare på Polismyndigheten, mer om att polisanmäla mobbning och vad som händer efter en polisanmälan.

Om du som förälder behöver stöd

För att kunna vara en trygg och lugn vuxen kan även du som förälder behöva stöd om ditt barn är utsatt. Se till att du har människor runt omkring dig som du kan prata med, eller ta professionell hjälp av exempelvis kurator eller psykolog på din vårdcentral. Du kan också kontakta Friends råd och stöd.