Kunskapsbanken

Om ditt barn umgås med den eller de som mobbar

Många barn vill leka och vara med den som utsätter, vilket vuxna kanske inte alltid förstår. Här hittar du information om varför barn ibland umgås med den som mobbar, och vad du kan tänka på om du vill kontakta föräldrarna.

Hitta på sidan

Om ditt barn umgås med den eller de som mobbar

Det är vanligt att föräldrar försöker uppmuntra sitt barn att strunta i den som mobbar och inte bry sig om vad som sägs. Många föräldrar ger också förslag till sitt barn att hen ska försöka hitta andra vänner att vara med. Detta kan vara svårt för barnet. Många barn vill leka och vara med den som utsätter, vilket vuxna kanske inte alltid förstår. Relationen mellan den som blir utsatt och den som utsätter är inte alltid dålig. För många barn är relationen med kompisar oftast jämlik, men vid enstaka tillfällen blir de utsatta för en taskig kommentar, ett hot eller förlöjligande. Som vuxen behöver du ha detta i åtanke när du försöker hjälpa ditt barn med vänskap och relationer.

Ska jag kontakta mobbarens föräldrar?

Att ta kontakt med mobbarens föräldrar kan vara en god idé. Ha i åtanke att föräldrar inte är skyldiga att agera enligt lag, det är skolans ansvar att stoppa mobbningen om den sker i skolan. Många som är föräldrar till ett barn som utsätter ett annat barn för mobbning vill få information om detta. Det som är viktigt att tänka på är att vara lugn och sansad. Att ringa upp i affekt kommer förmodligen inte bli så bra.

Du kan inleda samtalet med: ”Jag har förstått på min dotter som att våra barn inte riktigt kommer överens just nu. Min dotter har berättat… Vad tänker du kring detta? Har ditt barn sagt något till dig om detta? Kan vi försöka hitta en lösning så vi kan hjälpa våra barn i den här situationen?”

Ibland är det inte läge att ta kontakt med föräldrarna till det andra barnet, låt då förskolan, skolan eller föreningen sköta den kontakten.