Kunskapsbanken

Tecken på att ett barn kan vara utsatt för mobbning

Många barn och unga döljer sin utsatthet för mobbning och det kan därför vara svårt som vuxen att upptäcka att barnet är mobbat. Här är några tecken som du kan vara uppmärksam på.

Hitta på sidan

Tecken att vara uppmärksam på

  • Du känner ditt barn bäst. Fundera på om det har skett en förändring i barnets beteende på sista tiden.
  • Barnet tar inte med sig kompisar hem och vill inte heller gå hem till någon kompis.
  • Det finns en ovilja att prata om hur dagen varit på förskolan eller skolan. Barnet drar sig undan och vill inte gå till förskolan, skolan eller fritidsaktiviteten.
  • Ditt barn mår dåligt varje morgon, har svårt att somna eller har mardrömmar. Barnet har dålig aptit, magont eller huvudvärk.
  • Barnet kommer hem med trasiga eller smutsiga saker. Mobiltelefon, väskan eller gymnastikkläder försvinner. Barnet har blåmärken eller andra skador som hen inte kan förklara.

Prata med ditt barn

Du känner oftast ditt barn allra bäst, lita på din magkänsla. Självklart ska du ta din oro på allvar även om du inte har uppmärksammat just dessa tecken. Prata med ditt barn och ställ frågor kring barnets mående, kompisrelationer och hur hen har det i skolan, förskolan eller på fritiden.

Här ger vi fler tips på hur du kan prata med ditt barn om mobbning.

Om du som förälder behöver stöd

För att kunna vara en trygg och lugn vuxen kan även du som förälder behöva stöd om ditt barn är utsatt. Se till att du har människor runt omkring dig som du kan prata med, eller ta professionell hjälp av exempelvis kurator eller psykolog på din vårdcentral. Du kan också kontakta Friends råd och stöd.

Kontakta Friends råd och stöd