Kunskapsbanken

Tips för att prata med ditt barn

Att prata med sitt barn om svåra saker är inte alltid lätt. Här hittar du tips på hur du kan prata med ditt barn om bland annat mobbning, ensamhet, nätmobbning och sexuella trakasserier.

illustration: En förälder håller en hand på ett barns axel
Mamma och barn ligger på en säng och pratar
Mitt barn vill inte berätta om sin utsatthet

Barn som är utsatta för mobbning kan ha svårt att dela med sig av sina upplevelser. Det kan handla om att barnet inte vill identifiera sig som mobbat.

Ett barn och en pappa sitter i en soffa och pratar

Guide

Guide för att prata med ditt barn om mobbning

Att prata med sitt barn om svåra saker, så som mobbning, är inte alltid lätt. Blir det ofta så att du förhör ditt barn när du egentligen bara vill veta hur de mår? I denna guide får du tips på hur du kan prata med ditt barn om mobbning och trygghet i skolan.

Mamma och barn tittar på en dator

Guide

Guide för att prata med ditt barn om nätet

På alla ställen där människor finns och där sociala relationer är i fokus kan kränkningar ske, så även på nätet. Det är viktigt att vi pratar med barn och unga om detta i förebyggande syfte. Här guidar vi dig att ta snacket om nätet.

mamma och barn på stranden

Guide

Guide för att prata med ditt barn om sexuella trakasserier

Det kan vara svårt att prata om sexuella trakasserier. Det är viktigt att lyssna och skapa förtroende hos ditt barn. Hjälp barnet sätta de sexuella trakasserierna i ett sammanhang och respektera barnets privatliv. Genom denna guide vill vi hjälpa dig att våga ta snacket.

två vänner håller om varandra i skolans idrottsal.
Så kan du stötta ditt barn och prata om rasism

När du pratar med ditt barn om rasism är det viktigt att lyssna och våga fråga om ditt barn möter rasistiska uttryck.

två barn i rullstol
Så kan du stötta ditt barn och prata om funktionsvariation

När du ska prata med ditt barn om utsatthet på grund av funktionsnedsättning är det viktigt att lyssna, skapa förtroende och våga prata om orättvisor.

två tjejer med prideflaggor
Så kan du stötta ditt barn och prata om hbtq+

Många barn känner en oro över att berätta för sina föräldrar. När du ska prata med ditt barn om hbtq+ är det viktigt att lyssna och utgå ifrån ditt barn.

Två barn gungar
Så kan du stötta ditt barn och prata om kompisrelationer

Vänskap kan vara både härligt och svårt. Guida och stötta barn och unga när det uppstår skav i kompisrelationer.

En pappa och en pojke på en skolgård
Så kan du stötta ditt barn och prata om ofrivillig ensamhet

Är du orolig att ditt barn har svårt att få kompisar? Ställ frågor och prata med ditt barn om hur hen har det i förskolan eller skolan.

Mer om olika typer av mobbning

Mobbning och kränkningar kan ta sig uttryck på många olika sätt. Läs mer här.

Behöver du stöd?

Vi hjälper dig som behöver råd och stöd kring frågor som bland annat rör utsatthet och mobbning.

Läs mer om råd och stöd