Kunskapsbanken

Så kan du stötta ditt barn och prata om kompisrelationer

Vänskap kan vara både härligt och svårt. Det är viktigt att vuxna pratar med barn och unga om hur de kan vara en bra kompis. Men det är också viktigt att guida och stötta barn och unga när det uppstår skav i kompisrelationer.

Hitta på sidan

Prata om vänskap

Börja tidigt att prata om vänskap. Prata med ditt barn om:

 • ”Vad innebär det att vara snäll?”
 • ”Hur är en bra kompis?”
 • ”Hur kan du vara en bra kompis?”

Var en förebild

Det är också viktigt att du som vuxen är en bra förebild. Barn lär sig av att titta på vuxna. Fundera över hur du visar respekt för andra människor. Hur pratar du om andra människor när ditt barn hör?

Stötta ditt barns relationsskapande

Ibland kanske ditt barn inte vill leka med ett annat barn. Det är okej att inte alltid vilja leka eller vara med en kompis. Ditt barn kanske kan föreslå att de leker en annan dag istället. På så sätt känner sig kompisen sedd.

När ditt barn har vänner hemma kan du behöva vara närvarande och stötta dem i deras relationsskapande. I alla relationer uppstår det ibland konflikter, det är inget konstigt. Men barnen kan behöva stöttning och guidning från dig som vuxen.

Ibland kan det uppstå skav i kompisrelationen. Till exempel när vi tycker olika om saker, vill göra olika saker eller har olika förväntningar på vänskapen. Det behöver inte vara dåligt att tycka eller tänka olika, men barn och unga behöver få prata och få hjälp i den här situationen.

Hjälp ditt barn att vara inkluderande

Träna ditt barn i att säga hej till andra barn. Prata med ditt barn om hur hen kan inkludera fler i gemenskapen. Exempelvis kan ditt barn fråga om fler vill vara med på rasten, på fritidsaktiviteten eller i chattgrupper på nätet. Om ditt barn ser eller märker att andra barn ofta är ensamma i exempelvis skolan, påminn ditt barn om att hen alltid ska berätta detta för en vuxen.

Hjälp ditt barn att säga förlåt

Ibland gör barn och unga saker som de sedan ångrar, och det kan kännas svårt att säga förlåt. Barnet vill kanske säga förlåt, men vet inte hur hen ska göra. Då behöver vi stanna upp och fundera på vad som blev fel och vad vi kan lära oss av det. Tvinga inte ditt barn att säga förlåt, då finns en risk att ursäkten inte får någon betydelse. Här kommer några förslag på vad ditt barn kan säga i en sådan situation:

 • ”Jag är verkligen ledsen för det jag sa eller gjorde”
 • ”Jag förstår att du blev ledsen eller besviken när jag sa eller gjorde så”
 • ”Jag hoppas att du kan förlåta mig!”

Hjälp ditt barn att sätta sunda gränser

Ibland kan det vara bra för barn att fundera på hur de vill att vänskapen ska se ut. Du kan hjälpa ditt barn med detta genom att låta ditt barn fundera på vad hen tycker är viktigt i en kompisrelation.

 • Definiera gränser
  Hjälp ditt barn att reflektera över vilka gränser hen behöver i sina kompisrelationer. Exempelvis vad ditt barn behöver för att känna sig trygg i relationerna. Gränserna handlar inte om att försöka styra andras beteende, utan fokus ligger på vad ditt barn själv ska göra om någon inte respekterar hens gränser. På så sätt får barnet kontroll över situationen, även när andra går över gränsen.
 • Formulera ”jag-budskap”
  Första steget är att förtydliga vad som känns okej och inte. Öva därefter på att formulera tydliga gränser i form av “jag-budskap”. Till exempel ”Jag känner …” ”Jag upplever …” ”Jag vill …”
 • Var tydlig
  Undvik att linda in saker och ting. Det kan kännas ovant och obekvämt för barn att säga vad de vill och inte vill. Istället är det vanligt att de då uttrycker sig ursäktande eller luddigt. Påminn ditt barn om att de inte behöver be om ursäkt. Om något inte känns okej, då är det en tillräcklig orsak.
 • Om … då
  Hjälp ditt barn att definiera vad de ska göra om någon inte respekterar deras gränser. Exempelvis: ”Om någon ljuger för mig då kommer jag säga att det inte är okej. Och fortsätter det, då kommer jag inte fortsätta med relationen.”
 • Respektera andras gränser
  Påminn ditt barn om att gränser går åt båda hållen. Det är precis lika viktigt att respektera andra när de uttrycker att de inte vill något eller att något inte känns okej.