Kunskapsbanken

Lär dig mer om vänskap och kompisrelationer

Samspelet mellan barn och unga kan ibland vara ganska komplext. Här kan du läsa mer om bra och dålig vänskap och om vänskap som skydd mot mobbning.

Hitta på sidan

Vad är vänskap?

Vänskap är något fint och härligt, men kan också vara svårt och utmanade. Vänskap betyder olika saker för olika barn. En vän kan till exempel vara en person som får en att skratta och som ditt barn vill hitta på roliga saker med. Men en vän är också en person som det går att lita på, som lyssnar och som tröstar när en känner sig ledsen.

Viktiga platser för vänskap bland barn och unga är såklart förskolan, skolan och fritidsaktiviteter. Idag är det också vanligt att vi har vänner digitalt som befinner sig på andra sidan jorden och som vi kanske inte har träffat. Men vänskapen kan vara stark trots avståndet.

Dålig vänskap

Ibland kan kompisrelationen bli negativ. Exempelvis när ett barn påverkar en kompis att vara eller bete sig på ett visst sätt, fast hen egentligen inte vill det. Det kan handla om att ett barn i kompisgänget är den som styr de andra och alltid ska bestämma. Vilket kan leda till att vissa barn får en roll som de egentligen inte vill ha, kanske blir de tysta eller den som alltid ska vara glad och skojig. Det kan kännas svårt att ta sig ur denna roll eller att till och med avsluta kompisrelationen. Det är viktigt att vuxna finns närvarande och hjälper barn och unga att hantera dessa situationer. Hjälp ditt barn att våga stå upp för sig själv och kanske till och med våga berätta för sina kompisar hur hen känner.

När vänskapen tar slut

En del vänskaper är tillfälliga och pågår under en period medan andra vänskaper utvecklas och blir starkare med tiden och kan hålla livet ut. Det är viktigt att vi vågar prata om detta med barn och unga. Det kan göra otroligt ont när en kompis ”gör slut”. Barnet kan känna sig övergiven, sviken och ensam när vänskapen tar slut. Anledningarna till att vänskapen tar slut kan vara många, kanske har barnen växt ifrån varandra och fått nya intressen eller så har något hänt som gjort att vänskapen tar slut. När vänskapen tar slut är det viktigt att vi låter sorgen få ta plats och att vi hjälper barn och unga att sätta ord på sorgen.

Kompisrelationer i skolan

När vuxna i skolan frågar elever hur en bra kompis är, så har de flesta bra svar på det. Elever vet att de ska vara schyssta mot varandra, att alla ska få vara med och att ingen ska lämnas utanför. I teorin är relationsarbete enkelt, men i verkligheten är det mer komplext och mångbottnat. Det är viktigt att vuxna förstår det komplexa i det ständigt pågående relationsarbetet för att skapa ett skolklimat som präglas av respekt, tillit, trygghet och där alla känner sig inkluderade.

Vänskapsarbetet är en stor och viktig del av elevernas vardag i skolan. Eleverna måste trots allt enligt lag vara i skolan. Att ”vänskapa” blir därför särskilt viktigt och att skapa nya, eller upprätthålla befintliga, relationer är ett arbete som sker hela tiden.

Ett komplext samspel

Samspelet mellan barn och unga kan ibland vara ganska komplext. Rädslan för att själv bli exkluderad kan ibland leda till att barn exkluderar ett annat barn för att själv vara inkluderad i gemenskapen. Att barn gör så handlar om att skydda sig själv från att bli utsatt eller utanför. Viljan att skydda sig blir ofta starkare än den moraliska kompassen som säger att mobbning och utanförskap är fel.

Vänskap som skydd mot mobbning

Att ha vänner är något som ger eleven mycket positivt, men det fungerar också som ett skydd mot att utsättas i skolan. Har en elev många vänner, vilket är ett sätt att stärka sin position som ”cool”, fungerar det också som ett skydd mot att utsättas i skolan. De “coola” eleverna med fler vänner blir mindre sårbara.

Det handlar inte heller bara om att ha många vänner, utan också om att ha rätt vänner. När en elev har drabbats av ett stigma, en stämpel att vara “ocool”, kan det leda till att andra inte vill associeras med den eleven, av rädsla för att själv drabbas. Det är en strategi för att inte äventyra ens egen tillhörighet i gruppen. Detta leder till att ensamma elever blir ännu mer utsatta.

Källor

  1. Coolness and social vulnerability: Swedish pupils’ reflections on participant roles in school bullying, Strindberg, Horton och Thornberg, 2019
  2. Att se ensamhet och sammanhang viktigt i kampen mot mobbning i skolan, Strindberg, Linnéuniversitetet, 2023