Kunskapsbanken

Sexuella trakasserier

Här hittar du information om sexuella trakasserier, hur det kan ta sig uttryck och hur du kan anmäla sexuella trakasserier. Du får också tips för att prata med ditt barn och stärka ditt barns integritet.

Illustration: en tjej som håller upp en hand

Behöver du stöd?

Vi hjälper dig som behöver råd och stöd kring frågor som bland annat rör utsatthet och mobbning.

Läs mer om råd och stöd