Kunskapsbanken

Lär dig mer om sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är en oönskad handling av sexuell natur som sker utan samtycke. Sker det vid upprepade tillfällen kan det handla om en form av mobbning, som också kan kallas för sexuell och könsrelaterad mobbning.

Hitta på sidan

Någon i min klass slog mig på rumpan flera gånger och jag har sagt stopp fast hen lyssnar inte på mig.

Elev åk 3–6

Vad är sexuella trakasserier?

Sexuella trakasserier är en sexuell handling som kränker någons värdighet och som är oönskad av den som blir utsatt. Handlingen utförs alltid utan godkännande eller samtycke. Sexuella trakasserier kan vara kommentarer, ord, blickar eller att någon tafsar. Det kan även vara att någon ger ovälkomna komplimanger, inbjudningar, anspelningar eller skickar ovälkomna bilder och filmer på nätet.

Sexuella trakasserier på nätet

Sexuella trakasserier på nätet kan vara att övertala, pressa eller tvinga barn och unga att exempelvis skicka avklädda bilder på sig själva. Men det kan även vara att de får sexuella bilder skickade till sig, exempelvis dickpics. Även ovälkomna sexuella kommentarer och meddelanden via sociala medier är sexuella trakasserier.

Vem avgör om det är sexuella trakasserier?

Det är alltid den som blir utsatt som bestämmer var gränsen går för vad som är okej eller inte. Ingen har rätt att utsätta andra för sexuella trakasserier, och det är aldrig den som blir utsatt som är skyldig att se till att det slutar.

Är sexuella trakasserier olagligt?

Barnkonventionen är tydlig med att inget barn får diskrimineras eller utsättas för våld och trakasserier. Även diskrimineringslagen säger att inget barn får utsättas för trakasserier eller diskriminering. Diskrimineringslagen har tillkommit för att synliggöra det faktum att vissa grupper systematiskt missgynnas i det svenska samhället. Lagen syftar till att motverka bland annat sexuella trakasserier, som är en form av diskriminering.

Att övertala, pressa eller tvinga barn och unga att exempelvis skicka avklädda bilder på sig själva kan också vara brott såsom utnyttjande av barn för sexuell posering eller barnpornografibrott.

Sexuella trakasserier finns inte som begrepp i brottsbalken. Däremot kan handlingar, som enligt diskrimineringslagen utgör sexuella trakasserier, också falla in under olika bestämmelser i brottsbalken, såsom sexuellt ofredande, kränkande fotografering och olaga integritetsintrång (Brottsbalken 6 kap.10 §, 4 kap. 6 a,c §§).

Om samtycke

Samtycke betyder att alla som är inblandade är med på det som sker och ger sitt godkännande. Att inte säga nej betyder inte att den utsatte är med på det som sker. Det går att säga nej på olika sätt, både med ord och med sitt kroppsspråk. Till exempel kan ditt barn säga ”sluta” eller ta bort personens hand. Vi behöver alla säkerställa samtycke, till exempel genom att fråga ”känns det här okej för dig?” Kravet på samtycke regleras i sexualbrottslagstiftningen (ofta kallad samtyckeslagen), som bygger på att sex ska vara frivilligt och att samtycke krävs.

Läs mer om att anmäla sexuella trakasserier

Vilka av dessa situationer kan vara exempel på sexuella trakasserier?

Markera alla svar du tror är sexuella trakasserier.

  • Tafsa eller ta på någon på ett sätt som känns för närgånget

  • Kalla någon för kränkande ord som exempelvis hora, fitta eller kuk

  • Titta på någon eller göra gester på ett sätt som känns påträngande och sexuellt

Alla dessa exempel kan vara sexuella trakasserier när de upplevs som för närgånget eller påträngande eller leder till att personen känner sig ledsen, sårad och mindre värd .

Alla exempel som är sexuella trakasserier är markerade med en grön bock.

Några fler exempel på hur sexuella trakasserier kan ta sig uttryck:

  • Skicka, sprida eller visa sexuella bilder, filmer eller meddelanden (till exempel snoppbilder/dickpics, porr eller sexuella inviter)
  • Försöka få någon att skicka sexuella bilder eller filmer på sig själv mot personens vilja
  • Försöka få någon att klä av sig eller utföra sexuella handlingar i videosamtal/videochatt mot personens vilja

Hur många elever blir utsatta för sexuella trakasserier?

2022 svarade 7% av tjejerna på mellanstadiet och 12% på högstadiet att de blivit utsatta för sexuella trakasserier under det senaste året. Bland killarna var motsvarande siffra 5% på mellanstadiet och 7% på högstadiet. (Friendsrapporten 2022)

Han tvingade mig att skicka nakenbilder.

Elev åk 6–9

Prata med barn om sexuella trakasserier, samtycke och integritet

En av de viktigaste faktorerna för att förebygga och stoppa sexuella trakasserier och mobbning är att det finns trygga vuxna att prata med om något händer. Sexuella trakasserier är ett ämne som kan upplevas svårt att prata om. Samtidigt ser vi att normaliseringen kring sexuella beteenden ökar. Därför är det av största vikt att vi vågar prata med barn om detta redan i tidig ålder. Många barn och unga kan ha svårt att avgöra vad som är sexuella trakasserier just på grund av att det sker en normalisering.

Barn och unga som utsatts för sexuella trakasserier påverkas och reagerar på olika sätt. Det finns inget rätt eller fel sätt att reagera på. För vissa barn kommer det starka känslor och reaktioner medan andra barn blir tysta och sluter sig. Oavsett hur barn reagerar är det viktigt att du som vuxen vågar prata med ditt barn och vågar ställa frågor.

Läs mer om hur du pratar med ditt barn om sexuella trakasserier

Förskolans och skolans ansvar

Förskolan och skolan har ett ansvar att motverka alla former av sexuella trakasserier. Dessutom gäller ansvaret om trakasserierna sker på fritiden eller via nätet, om det har en koppling till skolan.

När förskolan eller skolan får veta att ett barn utsatts eller utsätter någon för sexuella trakasserier ska de så snart som möjligt utreda vad som har hänt.

Läs mer om förskolans och skolans ansvar för alla former av mobbning

Källor

  1. Friendsrapportren 2022, Friends