10 år av barnens röster!

Friendsrapporten 2022

Förord

Hur många fler barn och unga ska behöva göra sin röst hörd?

Årets Friendsrapport bygger på tusentals vittnesmål från barn och unga som berättar om hur de har det i svenska skolor runt om i Sverige. Det är även ett unikt underlag för analys och trender av trygghetssituationen i svenska skolor under mer än ett decennium.

Om vi sammanställer allt, så är det över 230 000 elevsvar. Det är alltså tusen och åter tusen elevers röster som i mer än ett decennium vittnat om hur trygghetssituationen ser ut i skolan. Och det är en oroväckande utveckling vi kan se i analysen.

Hur många fler barn och unga behöver göra sin röst hörd för att regeringen och politiken ska ta sitt ansvar?

Den svenska skolan står inför stora utmaningar. I mer än ett decennium har Friendsrapporten agerat alarmklocka för vuxenvärlden. Friendsrapportens resultat är alarmerande och visar på att Sverige på senare år misslyckats med trygghetsarbetet i skolan. Det är ett svek mot de hundratusentals barn och unga som under åren gjort sina röster hörda. Likväl visar Friends senaste Novus-undersökning tillsammans med Örebro universitet att mobbningen ökar, samt att minst 140 000 barn och unga har varit utsatta för mobbning de senaste månaderna. Resultatet är återigen alarmerande, ett stort misslyckade av staten.

Friendsrapporten fyller en väldigt viktig funktion. Den ger oss en analys av trygghetssituationen i svenska skolor under det senaste decenniet. Det vi kan se är ett stort behov av att stärka arbetet med trygghet i skolan. Friendsrapporten visar även att det finns grupper av barn och unga som är extra utsatta, och som vi särskilt behöver stärka. De vanligaste formerna av trakasserier är bland annat kopplat till etnicitet, sexuell läggning och funktionsnedsättning.

Friends kräver en förändring och slår larm till politiken och regeringen, till de som faktiskt har makten och ansvaret. Vägen framåt måste bygga på långsiktiga insatser och kraftfulla åtgärder som bygger på forskning och beprövad erfarenhet. I årets rapport kan du läsa mer om våra 10 krav till politiken och regeringen.

Maja Frankel
Generalsekreterare Stiftelsen Friends

Friends 10 krav till politiken

  1. En kommission mot mobbning
  2. Ett kunskapslyft om mobbning
  3. Fler kuratorer i skolan
  4. Mobbning in i skollagen
  5. Ett barnombud för nätet
  6. Förtydliga barns klagomålsinstanser
  7. Nya rekommendationer från Skolverket
  8. Granskning av skolor
  9. Elevers röst som utgångspunkt för åtgärder
  10. Ett partnerskap mot mobbning i Sverige

Läs fulla versionen av kraven

Folk brukade slå mig, spotta, prata bakom min rygg och sprida rykten om mig.

- Elev 3-6

Lär dig mer om mobbning

Fråga

Min sons kompis är inte schysst när de leker flera tillsammans

Min son har en kompis som kan vara lite taskig. När det bara är de två funkar det ganska bra, även om han ibland har en nedlåtande attityd även då. Men värst blir det när de är fler som leker. Ofta räcker det att de är tre för att han ska börja vara taskig och då oftast börjar han att reta vår son och får med sig de andra. Det här händer både i skolan (de går i samma klass) och hemma. Skolan är medvetna om hans beteende och

två barn kramar varandra i en idrottssal

Tips

Agera mot rasism

Agera mot rasism genom att använda dig av dina privilegier, läs på om rasism och bemöt rasistiska kommentarer. Här får du som förälder tips på hur du och ditt barn kan agera mot rasism.

Berättelse

Anna-Lenas berättelse

– Han mår bra idag tack vare att jag som mamma har lyssnat, stått upp, skickat mail till lärare, trott på honom och peppat honom.