10 år av barnens röster!

Friendsrapporten 2022

Illustration: tre barn i olika färger

Friendsrapporten 2022 i korthet

Magnus Loftsson, forskningsledare på Friends sammanfattar avgörande insikter från Friendsrapporten 2022, Mobbningens förekomst och Mobbningens Pris, Skolverkets nya kunskapsöversikt Trygghet för lärande och vad som behöver ske nationellt i Sverige för att bryta trenden med den ökade mobbning, tjejers utsatthet och nedprioriteringen av trygghetsarbetet i svenska skolor.

Förord

Hur många fler barn och unga ska behöva göra sin röst hörd?

Årets Friendsrapport bygger på tusentals vittnesmål från barn och unga som berättar om hur de har det i svenska skolor runt om i Sverige. Det är även ett unikt underlag för analys och trender av trygghetssituationen i svenska skolor under mer än ett decennium.

Om vi sammanställer allt, så är det över 230 000 elevsvar. Det är alltså tusen och åter tusen elevers röster som i mer än ett decennium vittnat om hur trygghetssituationen ser ut i skolan. Och det är en oroväckande utveckling vi kan se i analysen.

Hur många fler barn och unga behöver göra sin röst hörd för att regeringen och politiken ska ta sitt ansvar?

Den svenska skolan står inför stora utmaningar. I mer än ett decennium har Friendsrapporten agerat alarmklocka för vuxenvärlden. Friendsrapportens resultat är alarmerande och visar på att Sverige på senare år misslyckats med trygghetsarbetet i skolan. Det är ett svek mot de hundratusentals barn och unga som under åren gjort sina röster hörda. Likväl visar Friends senaste Novus-undersökning tillsammans med Örebro universitet att mobbningen ökar, samt att minst 140 000 barn och unga har varit utsatta för mobbning de senaste månaderna. Resultatet är återigen alarmerande, ett stort misslyckade av staten.

Friendsrapporten fyller en väldigt viktig funktion. Den ger oss en analys av trygghetssituationen i svenska skolor under det senaste decenniet. Det vi kan se är ett stort behov av att stärka arbetet med trygghet i skolan. Friendsrapporten visar även att det finns grupper av barn och unga som är extra utsatta, och som vi särskilt behöver stärka. De vanligaste formerna av trakasserier är bland annat kopplat till etnicitet, sexuell läggning och funktionsnedsättning.

Friends kräver en förändring och slår larm till politiken och regeringen, till de som faktiskt har makten och ansvaret. Vägen framåt måste bygga på långsiktiga insatser och kraftfulla åtgärder som bygger på forskning och beprövad erfarenhet. I årets rapport kan du läsa mer om våra 10 krav till politiken och regeringen.

Maja Frankel
Generalsekreterare Stiftelsen Friends

Resultat i korthet

Kränkningar

Har du blivit utsatt för kränkningar av en annan elev?

(Svar: ja)
Tjej
åk 3-6
Tjej
åk 6-9
Kille
åk 3-6
Kille
åk 6-9
Sexuella trakasserier

Har du blivit utsatt för sexuella trakasserier av någon elev på skolan under senaste året?

(Svar: ja)
Tjej
åk 3-6
Tjej
åk 6-9
Kille
åk 3-6
Kille
åk 6-9

Skolans otryggaste platser

Åk 3-6
0%
Toaletter
Åk 3-6
0%
Omklädningsrum
Åk 3-6
0%
Skolgården/utomhus/korridor/hall
Åk 6-9
0%
Toaletter
Åk 6-9
0%
Omklädningsrum
Åk 6-9
0%
Korridorer

Ensamhet

Åk F-3
0%
svarar att de är oroliga för att bli ensamma på rasten
Åk 3-6
0%
svarar att de känner sig ensamma i skolan
Åk 6-9
0%
svarar att de känner sig ensamma i skolan

Friends 10 krav till politiken

  1. En kommission mot mobbning
  2. Ett kunskapslyft om mobbning
  3. Fler kuratorer i skolan
  4. Mobbning in i skollagen
  5. Ett barnombud för nätet
  6. Förtydliga barns klagomålsinstanser
  7. Nya rekommendationer från Skolverket
  8. Granskning av skolor
  9. Elevers röst som utgångspunkt för åtgärder
  10. Ett partnerskap mot mobbning i Sverige

Läs fulla versionen av kraven

Folk brukade slå mig, spotta, prata bakom min rygg och sprida rykten om mig.

- Elev 3-6