10 år av barnens röster!

Friendsrapporten 2022

Förord

Hur många fler barn och unga ska behöva göra sin röst hörd?

Årets Friendsrapport bygger på tusentals vittnesmål från barn och unga som berättar om hur de har det i svenska skolor runt om i Sverige. Det är även ett unikt underlag för analys och trender av trygghetssituationen i svenska skolor under mer än ett decennium.

Om vi sammanställer allt, så är det över 230 000 elevsvar. Det är alltså tusen och åter tusen elevers röster som i mer än ett decennium vittnat om hur trygghetssituationen ser ut i skolan. Och det är en oroväckande utveckling vi kan se i analysen.

Hur många fler barn och unga behöver göra sin röst hörd för att regeringen och politiken ska ta sitt ansvar?

Den svenska skolan står inför stora utmaningar. I mer än ett decennium har Friendsrapporten agerat alarmklocka för vuxenvärlden. Friendsrapportens resultat är alarmerande och visar på att Sverige på senare år misslyckats med trygghetsarbetet i skolan. Det är ett svek mot de hundratusentals barn och unga som under åren gjort sina röster hörda. Likväl visar Friends senaste Novus-undersökning tillsammans med Örebro universitet att mobbningen ökar, samt att minst 140 000 barn och unga har varit utsatta för mobbning de senaste månaderna. Resultatet är återigen alarmerande, ett stort misslyckade av staten.

Friendsrapporten fyller en väldigt viktig funktion. Den ger oss en analys av trygghetssituationen i svenska skolor under det senaste decenniet. Det vi kan se är ett stort behov av att stärka arbetet med trygghet i skolan. Friendsrapporten visar även att det finns grupper av barn och unga som är extra utsatta, och som vi särskilt behöver stärka. De vanligaste formerna av trakasserier är bland annat kopplat till etnicitet, sexuell läggning och funktionsnedsättning.

Friends kräver en förändring och slår larm till politiken och regeringen, till de som faktiskt har makten och ansvaret. Vägen framåt måste bygga på långsiktiga insatser och kraftfulla åtgärder som bygger på forskning och beprövad erfarenhet. I årets rapport kan du läsa mer om våra 10 krav till politiken och regeringen.

Maja Frankel
Generalsekreterare Stiftelsen Friends

Friends 10 krav till politiken

  1. En kommission mot mobbning
  2. Ett kunskapslyft om mobbning
  3. Fler kuratorer i skolan
  4. Mobbning in i skollagen
  5. Ett barnombud för nätet
  6. Förtydliga barns klagomålsinstanser
  7. Nya rekommendationer från Skolverket
  8. Granskning av skolor
  9. Elevers röst som utgångspunkt för åtgärder
  10. Ett partnerskap mot mobbning i Sverige

Läs fulla versionen av kraven

Folk brukade slå mig, spotta, prata bakom min rygg och sprida rykten om mig.

- Elev 3-6

Lär dig mer om mobbning

Fråga

Vad är heterofobi?

Finns det heterofobi?

Fakta

HBTQ+: Vad betyder begreppen?

Vad betyder egentligen bisexuell och pansexuell och vad är skillnaden? Vi hjälper dig att reda ut begreppen.

pojke sitter på en bänk med sin mobiltelefon

Rapport

Nätundersökning 2021: Tiktok

Barns utsatthet för kränkningar, mobbning och trakasserier på nätet på sociala medieappen Tiktok.