Kunskapsbanken

Så kan du stötta ditt barn och prata om rasism

När du pratar med ditt barn om rasism är det viktigt att lyssna och våga fråga. Om ditt barn möter rasistiska uttryck, prata även om orättvisor, representation och förebilder. Här får du flera tips om hur du kan stötta och prata med ditt barn.

Hitta på sidan

Våga fråga

Oavsett om ditt barn har blivit utsatt för rasism eller inte är det viktigt att introducera samtal om ämnet tidigt. Att våga prata om svåra saker är en viktig del för att skapa förändring. Våga fråga om ditt barn möter rasistiska uttryck. Vad tänker och känner hen då?

Det är också viktigt att aktivt lyssna på svaret. Att lyssna och skapa förtroende är det viktigaste du kan göra som förälder, oavsett om något har skett eller inte. Detta lägger grunden för att kunna hjälpa ditt barn på bästa sätt.

Skilj på handling och person

För att skapa bra förutsättningar för att prata med ditt barn om rasism är det viktigt att bekräfta och våga benämna saker som rasistiska utan att benämna personen som sagt eller gjort något rasistiskt som rasist.

Om exempelvis en klasskompis benämns som rasist skapas en situation för ditt barn där det blir svårt att förhålla sig till klasskompisen utan att vara rädd för att utsättas igen. Det gör det också svårt för den som har gjort något rasistiskt att lära sig av sitt misstag och blicka framåt.

Bemöt rasistiska kommentarer

Tipsa ditt barn om hur hen kan bemöta rasistiska kommentarer. Förklara vikten av att fokusera på det personen säger och inte på hur personen är, till exempel: “Ett sådant påstående är rasistiskt tycker jag” istället för att säga att personen är en rasist.

Här är några fler exempel på hur du och ditt barn kan bemöta rasistiska kommentarer:

  • Om du hör någon fråga: ”Var kommer du ifrån, egentligen?” Svara då: ”Varför måste du veta det?” eller ”Skulle du vilja att någon frågar dig det gång på gång?”
  • Be personen upprepa det hen sagt – när personen behöver upprepa sig kan det göra att hen också får syn på sitt beteende.

Läs på och prata om orättvisor

Föräldrar spelar en avgörande roll i att se till att rasism bland barn och unga inte förekommer. Ibland tänker vi att vi skyddar barn bäst genom att helt enkelt inte prata om orättvisor i samhället. Tyvärr blir effekten snarare att barnen själva får försöka navigera och hitta egna förklaringar för orättvisorna. Därför är det viktigt att som förälder hitta sätt att prata om orättvisor. Prata om att det finns strukturer i samhället som upprätthåller rasism.

Läs på och skaffa kunskap om rasism. Du kan exempelvis lära dig mer om det Svenska Institutet för Rasbiologi som startades 1922 i Uppsala eller hur samer har behandlats och behandlas i Sverige. Du kan också läsa boken Antirasistisk handbok.

Här kan du läsa mer om rasism och hur det kan ta sig uttryck

Hitta förebilder

När du pratar om rasism med ditt barn kan det vara bra att ta upp historiska eller nutida förebilder som fört en kamp mot rasism, exempelvis Nelson Mandela eller Amanda Gorman. Genom att lyfta någon som har gjort, eller gör, skillnad genom sin aktivism, kan det vara enklare att prata om både varför aktivismen behövdes och varför den fortfarande behövs. Det kan också inspirera er att försöka använda er position i samhället för att göra skillnad.

Representation

Om ditt barns förskola eller skola bara använder böcker och berättelser med vita huvudpersoner eller som är skrivna av vita författare kan du säga till förskolan eller skolan att ni inte känner igen er eftersom de bara visar en röst och en synvinkel. Det kan leda till en känsla av att alla inte är viktiga och att alla inte hör hemma här.