Kunskapsbanken

Rasism

Friends elevenkäter visar att den vanligaste formen av trakasserier, både på mellan- och högstadiet, har koppling till etnicitet. Här kan du lära dig mer om rasism och hur det kan ta sig uttryck, samt hur du kan stötta ditt barn och prata om rasism.

illustration: ett barn med stort hår och ett barn med hijab

Behöver du stöd?

Vi hjälper dig som behöver råd och stöd kring frågor som bland annat rör utsatthet och mobbning.

Läs mer om råd och stöd