Kunskapsbanken

Så kan du stötta ditt barn och prata om hbtq+

När du ska prata med ditt barn om hbtq+ är det viktigt att lyssna och utgå ifrån ditt barn. Här får du som förälder tips på hur du kan stötta och prata med ditt barn om frågor som rör hbtq+.

Hitta på sidan

Våga fråga

Oavsett om ditt barn har blivit utsatt eller inte är det viktigt att introducera samtal om könsidentitet och sexuell läggning tidigt. Att våga prata om svåra saker är en viktig del för att skapa förändring. Våga fråga om ditt barn möter exempelvis homofobiska uttryck. Vad tänker och känner hen då? Fråga också hur ditt barn vill att du ska benämna en eventuell partner – exempelvis pojkvän, flickvän, kärlekskompis eller partner. Du kan också stötta ditt barn genom att fråga vad hen vill ha för kläder för att uttrycka sin identitet.

Hitta tillfällen då det passar bättre att prata med ditt barn. Det kan vara i bilen, på en promenad eller vid läggdags. En del barn har svårt att prata om sina känslor och tankar. Fråga ditt barn om hen skulle vilja skriva ner sina tankar i brevform eller i ett sms.

Det är också viktigt att aktivt lyssna på svaret. Att lyssna och skapa förtroende är det viktigaste du kan göra som förälder, oavsett om något har skett eller inte. Detta lägger grunden för att kunna hjälpa ditt barn på bästa sätt.

Om ditt barn är utsatt för trakasserier

Om ditt barn blir utsatt för trakasserier eller mobbning på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck är det viktigt att ditt barn förstår att det inte är hen som är fel, det är de som utsätter som gör fel. Om barnen som utsätter ditt barn går på samma förskola eller skola är det bra att de blir informerade om vad som sker. Tänk på att berätta för ditt barn att du kommer ta kontakt med förskolan eller skolan.

Här kan du läsa mer om förskolans ansvar och skolans ansvar.

Utgå från ditt barn

Ditt barn kanske inte vill definiera vad hen är eller vilken sexuell läggning hen har. Hetero-, homo-, och bisexualitet är uppdelningar som vårt samhälle har skapat. Vissa känner inte att de kan eller vill definiera sig enligt någon av dessa när det gäller ens sexuella läggning. Det är precis lika okej. En del barn väljer att kalla sig queer för att slippa definiera sin könsidentitet eller könsuttryck. Låt ditt barn bestämma vad hen vill kallas – exempelvis han, hon, hen eller den.

Det är viktigt att barn känner att de kan få testa utan att bli placerade i ett fack. Uppmuntra ditt barn att det är okej att ändra sig och att inget behöver vara bestämt för resten av livet. Om ditt barns sexualitet eller könstillhörighet skiftar, betyder inte det att den läggningen eller tillhörigheten som gällde innan inte var ”sann”.

Skaffa kunskap

Är du förälder och har aningar om att ditt barn funderar över sin könsidentitet eller sexuella läggning? Om du inte har så mycket erfarenhet av dessa frågor är det viktigt att du skaffar information och kunskap om vad det innebär att exempelvis vara transperson eller pansexuell.

Du kan också tillsammans med ditt barn läsa en bok eller se en film som handlar om sexualitet, könstillhörighet eller könsuttryck. Gör ämnet öppet och talbart. Då visar du för ditt barn att du finns där för att hjälpa hen i sina funderingar.

Ta hjälp

Berätta för ditt barn att det finns mer stöd att få. Ibland kan det vara svårt att prata med en förälder. Då kan barnet vända sig till en kurator, skolsköterska, ungdomsmottagningen eller till oss på Friends.

För många barn och unga upplevs det stärkande att träffas tillsammans med andra barn som har liknande upplevelser. Tillsammans kan de diskutera möjligheter till förändring och strategier för att bemöta de trakasserier och den jargong som de utsätts för. Du som förälder kan fråga skolan om det finns möjlighet för ditt barn att skapa en förening eller vara med i ett elevråd där frågorna lyfts. Att få organisera sig demokratiskt i skolan är en rättighet för alla barn och unga som bör uppmuntras av all skolpersonal.