Kunskapsbanken

Lär dig mer om hbtq+

Hbtq+ är ett samlingsnamn för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera. Här kan du läsa mer om hbtq+ och homofobisk mobbning.

Hitta på sidan

Vad är hbtq+?

Hbtq är ett samlingsnamn för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera. Plusset lägger vi till för att inkludera andra identiteter och sexuella läggningar. Begreppet hbtq+ används för att sätta ord på den egna identiteten. Alla barn och unga har rätt att uttrycka sin könsidentitet och sexuella läggning precis som de själva vill. Könsidentitet och sexuell läggning är något som alla människor har och det är inget som går att se på personens utseende eller kropp.

Man blir ofta utanför för att man är sig själv och inte är som alla andra, till exempel om en kille gillar att sminka sig blir han automatiskt kallad ”bög” och blir lämnad utanför av alla andra killar eftersom han är på ett annorlunda sätt.


Vad är homofobi och transfobi?

Homofobi är ett strukturellt problem, som grundar sig i en negativ syn på homo- och bisexuella. Det kan yttra sig genom stereotypa föreställningar, nedvärderande och kränkande skämt, men också genom hat – och våldsbrott mot homo- och bisexuella. För bisexuella är det också vanligt att sexualiteten förminskas, ifrågasätts och osynliggörs.

Transfobi är, likt homofobi, ett strukturellt problem som grundar sig i en negativ syn på transpersoner. Det vill säga att det är fel att inte endast identifiera sig med det kön som tilldelades vid födseln. Det kan yttra sig genom stereotypa föreställningar, nedvärderande och kränkande skämt, men också genom hat – och våldsbrott mot transpersoner. Det kan uttryckas som att någon tycker att det är fel att se ut på ett annat sätt än så som en tjej eller kille enligt dem ”borde” se ut. Det kan också handla om att någon anser att det bara finns två kön (tjejer och killar) och att ingen kan känna sig som ”varken eller”, ”mitt emellan” eller ”både och”.

Homofobi och transfobi kan drabba hbtq+-personer, men även personer som tolkas som hbtq+-personer.

Heteronorm och tvåkönsnorm

En norm kan förklaras som en osynlig regel eller förväntning på hur vi ska vara, tycka eller tänka för att passa in. Heteronormen bygger på att heterosexualitet skulle vara det ”normala”. Tvåkönsnormen är en förutsättning för att vidmakthålla heteronormen. Den delar upp människor i två kön – killar och tjejer. Killar och tjejer förväntas bli kära och attraheras av varandra. Heteronormen och tvåkönsnormen kan leda till att hbtq+-personer inte får samma frihet som heterosexuella cispersoner att vara öppna med sin sexualitet och kärlek, eller att öppet visa vilka de är.

Exempel på hur heteronormen och tvåkönsnormen kan yttra sig:

 • Slentrianmässigt fråga “Är du kär i någon tjej/kille på skolan?” och referera till personens motsatta kön.
 • Fråga om eller skoja om att någon är kär i sin kompis av motsatt kön.
 • Göra indelningar utifrån kön (till exempel att killar bara ska dansa med tjejer). Här får samkönade par inte möjlighet att dansa med varandra och det osynliggör även andra kön än kille och tjej.
 • Det finns bara två alternativ att kryssa i för kön (tjej/kille) i en enkät.

Är homo- och transfobi olagligt?

I Sverige ska alla ha lika rättigheter och möjligheter oavsett vem du blir kär i, blir attraherad av eller vilken könsidentitet eller könsuttryck du har. Barnkonventionen, som är lag i Sverige, är tydlig med att inget barn får diskrimineras eller utsättas för våld eller trakasserier. Även diskrimineringslagen säger att inget barn får utsättas för trakasserier eller diskriminering. Diskrimineringslagen har tillkommit för att synliggöra det faktum att vissa grupper systematiskt missgynnas i det svenska samhället, och syftar till att motverka bland annat homofobi och transfobi. Sexuell läggning och könsöverskridande identitet eller uttryck är två av diskrimineringsgrunderna som finns med i diskrimineringslagen.

Hur många blir utsatta för homofobi och transfobi?

Att kunna vara öppen med sin hbtq+-identitet är oerhört viktigt för att må bra. Inget barn ska behöva dölja sin identitet i rädsla för att bli utsatt för trakasserier eller kränkande behandling.

Hur många HBTQ+-ungdomar i EU tror du blir utsatta för trakasserier på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet?

Ja, det stämmer tyvärr. En undersökning visar att drygt 5 av 10 HBTQ+-ungdomar i EU blir utsatta på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet. Källa: ”A long way to go for LGBTI equality”

Det stämmer inte. Tyvärr visar en undersökning att drygt 5 av 10 HBTQ+-ungdomar i EU blir utsatta på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet. Källa: ”A long way to go for LGBTI equality”

Vanligaste grunderna för trakasserier

Vår Friendsrapport, som baseras på enkäter, och förmedlar barns röster, visar att könsöverskridande identitet, sexuell läggning och vem du blir kär i är några av de vanligaste grunderna för att utsättas för trakasserier i skolan.

Åk 3-6
0%
Etnicitet
Åk3-6
0%
Vem du blir kär i
Åk 3-6
0%
Att du är tjej eller kille
Åk 6-9
0%
Etnicitet
Åk 6-9
0%
Sexuell läggning
Åk 6-9
0%
Kön och könsöverskridande identitet/uttryck

Exempel på situationer som kan vara homofobisk och transfobisk mobbning

Här är några exempel på hur barn och unga kan bli utsatta för mobbning kopplat till sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Om detta eller liknande saker skulle hända ditt barn är det viktigt att du som förälder agerar genom att ta kontakt med skolan som ditt barn går på eller föreningen där ditt barn är aktiv. Mobbningen kan även ske på nätet och då kan det vara aktuellt att göra en anmälan till sajten eller appen.

 • Ett barn har förklarat att hen inte vill bli sedd som och kallad för flicka, och föredrar pronomen ”hen”. Ändå vägrar människor runtomkring medvetet och konsekvent att kalla barnet för ”hen”.
 • Mira får hela tiden frågan från andra barn om hen ”är kille eller tjej”.
 • Dani upptäcker att någon har lagt ut en bild på honom på Instagram. Någon har i smyg fotat honom i omklädningsrummet. Under bilden har någon skrivit kränkande kommentarer som har att göra med hans sexuella läggning.
 • Ahmed är bisexuell. Hans sexualitet förminskas genom att han hela tiden får höra av både vuxna och elever att han måste ”bestämma sig” för om det är tjejer eller killar han gillar.
 • Nadja får inte vara med de andra tjejerna på rasten. De säger att hon är äcklig för att hon är homosexuell.

Förskolans och skolans ansvar

Inget barn får bli diskriminerat eller trakasserat i förskolan eller skolan. Alla förskolor och skolor måste enligt lag (diskrimineringslagen) arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering, men även främja lika rättigheter. Arbetet med aktiva åtgärder innebär att förskolan och skolan ska arbeta fortlöpande under året för att främja en trygg skolmiljö för alla barn.

Så snart någon anställd på förskolan eller skolan får veta att ett barn känner sig utsatt ska de utreda vad som har hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta trakasserier.

Läs mer om förskolans och skolans ansvar för alla former av mobbning här

Källor

 1. Friendsrapporten 2022, Friends
 2. A long way to go for LGBTI equality, European Union Agency for fundamental rights, 2020