Kunskapsbanken

Mitt barn har inga vänner

Flera barn och unga som kontaktar Friends säger att orsaken till deras utsatthet är att de känner sig utanför och ensamma i skolan och på fritiden. Här kan du läsa om skillnaden mellan ofrivillig och självvald ensamhet, och om hur du kan prata med ditt barn om ensamhet och utanförskap.

Illustration: Ledsen flicka med en boll

Mer om olika typer av mobbning

Mobbning och kränkningar kan ta sig uttryck på många olika sätt. Läs mer här.

Behöver du stöd?

Vi hjälper dig som behöver råd och stöd kring frågor som bland annat rör utsatthet och mobbning.

Läs mer om råd och stöd