Kunskapsbanken

Så kan du stötta ditt barn och prata om funktionsvariation

När du ska prata med ditt barn om utsatthet på grund av funktionsnedsättning är det viktigt att våga fråga, lyssna och skapa förtroende. Här får du flera tips om hur du kan stötta och prata med ditt barn.

Hitta på sidan

Våga fråga

Oavsett om ditt barn har blivit utsatt eller inte är det viktigt att introducera samtal om funktionsvariationer tidigt. Att våga prata om svåra saker är en viktig del för att skapa förändring. Våga fråga om ditt barn möter kränkningar kopplat till funktionsnedsättning. Vad tänker och känner hen då?

Det är också viktigt att aktivt lyssna på svaret. Att lyssna och skapa förtroende är det viktigaste du kan göra som förälder, oavsett om något har skett eller inte. Detta lägger grunden för att kunna hjälpa ditt barn på bästa sätt.

Om ditt barn är utsatt för trakasserier

Om ditt barn blir utsatt för trakasserier eller mobbning på grund av sin funktionsnedsättning är det viktigt att ditt barn förstår att det inte är hen som är fel, det är de som utsätter som gör fel. Om barnen som utsätter ditt barn går på samma förskola eller skola är det bra att de blir informerade om vad som sker. Tänk på att berätta för ditt barn att du kommer ta kontakt med förskolan eller skolan.

Här kan du läsa mer om förskolans ansvar och skolans ansvar.

Hitta förebilder

Hitta och prata om personer som själva har en funktionsnedsättning. Dessa personer kan bli förebilder för dig och ditt barn. Exempelvis Viktor Frisk som pratar öppet om sin ADHD eller Ebba Årsjö, en svenska paraidrottare som bland annat har vunnit två VM-guld.

Representation

Om ditt barns förskola eller skola bara använder böcker och berättelser med huvudpersoner utan funktionsnedsättning kan du säga till förskolan eller skolan att ni inte känner igen er eftersom de bara visar en röst och en synvinkel. Det kan leda till en känsla av att alla inte är viktiga och att alla inte hör hemma här.