Guide

Vem kontaktar jag i förskolan eller skolan?

Det kan var svårt att veta rätt tillvägagångssätt när ens barn blir utsatt för mobbning i skolan eller förskolan. I den här guiden får du tips om vem du kan kontakta om ditt barn blir utsatt för mobbning.

Vi guidar dig genom kontakten med förskolan eller skolan

Om du får veta att ditt barn är utsatt för mobbning i förskolan eller skolan ska du alltid prata med ditt barn först. Men hur går du tillväga sen, vem i förskolan eller skolan vänder du dig till, och vad gör du om mobbningen ändå fortsätter?

I den här guiden går vi igenom vem du ska kontakta

Vem kontaktar jag i förskolan eller skolan?

Kontakta ditt barns pedagog

Kontakta ditt barns pedagog

Berätta för barnet att du kommer ta kontakt med förskolan eller skolan och förklara vad som har hänt. Du kan också fråga om ditt barn själv vill berätta för sin lärare. I så fall kan du skicka ett mejl till läraren och förklara att ditt barn vill berätta en sak för hen. På så sätt kan läraren fråga ditt barn vad det var hen ville berätta.

Om barnet inte vill berätta själv, ska du ta kontakt med ditt barns pedagog och förklara att ditt barn upplever sig utsatt på förskolan eller i skolan. Du kan även prata med en fritidspedagog, om det är där utsattheten sker.

Fråga pedagogen om hen har lagt märke till något den senaste tiden. Låt pedagogen berätta hur hen tänker och vilka åtgärder som hen vill genomföra. Förhoppningsvis tar pedagogen situationen och din oro på allvar, men om hen inte visar förståelse för ditt barns situation kan du ta kontakt med skolans elevhälsa (exempelvis kurator).

Beroende på vad det är som har hänt och hur situationen ser ut så kanske det räcker att prata med barnets pedagog. Oavsett, be pedagogen att återkoppla till dig om 1–2 veckor.

Om ditt barn inte vill att du berättar

Om ditt barn inte vill att du ska gå vidare med det som hen har berättat måste du ibland agera i alla fall, för barnets bästa. Men berätta alltid för ditt barn vad du kommer att göra i nästa steg – håll inte det hemligt för barnet. Om du håller det hemligt eller går bakom ryggen på ditt barn kan det försämra er relation till varandra.

Kontakt med andra föräldrar

Att ta kontakt med andra barns föräldrar kan också vara bra. Men det kan finnas en risk att föräldrarna för detta vidare till sitt barn och att det sen sprids till klassen. Det kan då finnas en risk att ditt barn blir ännu mer utsatt.

Vem kontaktar jag i förskolan eller skolan?

Kontakta rektorn

Kontakta rektorn

Om du känner att det inte hjälper eller räcker att prata med ditt barns pedagog eller någon på elevhälsan kan du i nästa steg vända dig till förskolans eller skolans rektor. Försök att i samtalet med rektorn ha som utgångspunkt att du och skolan har samma mål – det vill säga att ditt barn ska känna sig trygg och må bra. Förskolan eller skolan ska lösa situationen tillsammans med dig som förälder. Kommunikationen och förhållningssättet mellan er är avgörande.

Om ditt barn är utsatt för mobbning eller kränkningar ska pedagogen informera rektorn om situationen. Rektorn ska i sin tur delge huvudmannen (kommunen om det är en kommunal förskola/skola och styrelsen om det är en fristående förskola/skola) genom att göra en kränkningsanmälan. Förskolan eller skolan ska därefter påbörja en utredning för att ta reda på varför ditt barn upplever sig utsatt och vad det är som har hänt.

Här kan du läsa mer om vad förskolan och skolan ska göra

Vem kontaktar jag i förskolan eller skolan?

Kontakta huvudmannen

Kontakta huvudmannen

Om kränkningarna inte upphör för ditt barn och du upplever att förskolan eller skolan inte vill lyssna eller sätta in fler åtgärder, ska du ta kontakt med huvudmannen. Berätta för huvudmannen om ditt barns situation. Kontaktuppgifter till huvudmannen går att hitta på kommunens, förskolans eller skolans hemsida.

Frågor att ställa till huvudmannen:

  • Har ni kännedom om mitt barns situation?
  • Hur kommer det sig att förskolan/skolan inte har gjort en kränkningsanmälan? (om det inte har gjorts)
  • Vilka resurser kommer förskolan/skolan få för att kränkningarna ska upphöra för mitt barn?
  • Vad ska huvudmannen göra för att mitt barn ska känna sig trygg i förskolan/skolan?

Vem kontaktar jag i förskolan eller skolan?

Kontakta BEO eller DO

Kontakta BEO eller DO

Barn- och elevombudet

Om förskolan eller skolan inte lyckas lösa ditt barns utsatthet kan du vända dig till Barn- och elevombudet (BEO), som är en del av Skolinspektionen. BEO går igenom alla uppgifter som kommer in till dem och avgör sedan om det ska startas en utredning. BEO utreder inte alla uppgifter som kommer in, men de sparar alla uppgifter för framtiden. Dessa kan komma att ligga till grund för en framtida tillsyn.

BEO prioriterar att utreda de ärenden där det finns en risk att barn har varit och är utsatta för omfattande kränkningar. Om BEO startar en utredningen kan de kontakta dig för kompletterande information. BEO tar även in information från flera håll och de företräder varken huvudman eller barnet.

Läs mer om Barn- och elevombudet

Diskrimineringsombudsmannen

Om ditt barn har blivit utsatt för mobbning och kränkningar och det finns en koppling till en diskrimineringsgrund ska du anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Diskrimineringsgrunderna är kön, religion eller annan trosuppfattning, etnicitet, sexuell läggning, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck samt funktionsnedsättning.

Läs mer om Diskrimineringsombudsmannen