Kunskapsbanken

Vilket ansvar har skola, förskola och föreningar?

Det är vuxnas ansvar att förebygga och stoppa mobbning och kränkningar. Här hittar du information om vad förskola, skola och föreningar ska göra när de får veta att ett barn är utsatt för mobbning eller kränkningar.

Illustration: En pedagog pratar med ett barn

Mer om olika typer av mobbning

Mobbning och kränkningar kan ta sig uttryck på många olika sätt. Läs mer här.

Behöver du stöd?

Vi hjälper dig som behöver råd och stöd kring frågor som bland annat rör utsatthet och mobbning.

Läs mer om råd och stöd