Kunskapsbanken

Mitt barn utsätter andra för mobbning

Här finns information och tips på hur du kan agera och stötta ditt barn om hen utsätter andra för mobbning. Du kan också läsa om hur du tränar ditt barns empati.

illustration: ett barn i förgrunden säger elaka ord till ett barn i bakgrunden

Mer om olika typer av mobbning

Mobbning och kränkningar kan ta sig uttryck på många olika sätt. Läs mer här.

Behöver du stöd?

Vi hjälper dig som behöver råd och stöd kring frågor som bland annat rör utsatthet och mobbning.

Läs mer om råd och stöd