Kunskapsbanken för föräldrar och närstående

Mitt barn utsätter andra för mobbning

Att få reda på att ens barn mobbar och kränker andra är såklart en jobbig insikt. Som vuxen har du ett ansvar att agera om ditt eller andra barn utsätter någon för mobbning eller kränkningar. Här hittar du råd om hur du kan agera och stötta ditt barn.

illustration: ett barn i förgrunden säger elaka ord till ett barn i bakgrunden

Vad du som förälder kan göra om ditt barn mobbar andra barn

Prata med ditt barn

Prata med ditt barn och fråga hur hen mår och hur hen har det i skolan, förskolan, idrottsföreningen och på fritiden. Fråga om det finns vuxna som ser vad som sker, som ditt barn känner sig trygg med och kan prata med.

Vi vet att barn, oavsett om de själva är utsatta eller utsätter andra för mobbning, inte alltid vill berätta för sin omgivning om sina upplevelser. Ofta kan det handla om att ett barn inte vill göra människor i sin omgivning ledsna, besvikna, oroliga eller arga. Det kan gälla föräldrar, skolpersonal kompisar eller andra anhöriga.

Här ger vi fler tips på hur du kan prata med ditt barn om mobbning.

Skilj mellan handling och person

Om du får veta att ditt barn har utsatt någon för mobbning är den allra viktigaste utgångspunkten i samtalet att skilja mellan handling och person. Det är handlingarna som är taskiga och felaktiga, men klargör att barnet som person är värdefullt och viktigt för dig.

Samarbeta med skola, förskola eller idrottsförening

Var tydlig mot personal inom skola, förskola och andra vuxna att du som förälder vill samarbeta kring ditt barns situation. Ju fler vuxna som kan hjälpa och stötta ditt barn att ändra sitt beteende, desto bättre. Ta tillsammans reda på vilket stöd ditt barn behöver för att förändra sitt beteende.

Hjälp ditt barn att bryta negativa mönster

Att våga bryta negativa handlingar kräver mod och kan vara svårt och läskigt. Kanske känner ditt barn oro att själv bli utsatt? Var lyhörd för om ditt barn uttrycker en sådan oro och fråga om det finns något du som vuxen kan göra för att stötta barnet.

Uppmärksamma och uppmuntra ditt barn när hen lyckats bryta sitt negativa beteende även om det handlar om små steg framåt. Prata också med ditt barn om hur hen kan göra i fortsättningen för att inte haka på dessa taskiga handlingar mot andra barn.

Kom ihåg att kontinuerligt prata med ditt barn även när det kränkande beteendet har upphört. Fortsätt att synliggöra ditt barns positiva handlingar och beteenden.

Zeina Mourtada & Friends: Vad gör du om ditt barn utsätter andra för mobbning?

Vad ska du som förälder tänka på om du misstänker att ditt barn utsätter andra för mobbning eller kränkningar? Friends-ambassadören Zeina Mourtada, känd från Zeinas kitchen, vill tillsammans med Friends tipsa och ge råd om hur du som förälder kan prata med ditt barn om mobbning.

Har du blivit kontaktad av det mobbade barnets föräldrar?

Hitta en gemensam lösning

Det är alltid jobbigt att få reda på att ens barn har behandlat någon annan illa. Försök att hålla dig lugn, lyssna och undvik att gå i försvar. Kom ihåg att ni båda vill att era barn ska må bra. Fokusera på att hitta en gemensam lösning.

Hitta en gemensam lösning

Det är alltid jobbigt att få reda på att ens barn har behandlat någon annan illa. Försök att hålla dig lugn, lyssna och undvik att gå i försvar. Kom ihåg att ni båda vill att era barn ska må bra. Fokusera på att hitta en gemensam lösning.

Träna ditt barns empati

Många barn behöver träna på empati. Att träna ditt barns empati kan hjälpa barnet att bryta negativa mönster. Prata med ditt barn om empati och försök få barnet att sätta sig in i hur det känns att bli utsatt. Vad skulle barnet vilja att hens kompisar gjorde för att hjälpa till?

Barn gör inte som vi säger, de gör som vi gör. Så det absolut viktigaste du som vuxen kan göra är att agera som en bra förebild.

Tips för att träna ditt barns empati

  • Var en god förebild. Fundera på hur du pratar om andra när ditt barn hör och vad du skriver på sociala medier.
  • Hur visar du omtanke mot andra? Om du exempelvis frågar någon som är ledsen om hen behöver hjälp, är det större chans att ditt barn kommer göra samma sak.
  • Säg förlåt till ditt barn om du gjort något som är fel. Då kommer ditt barn förstå att det är viktigt att be om förlåtelse.
  • Prata känslor med ditt barn. Hur är det att vara arg, ledsen, glad eller rädd? Detta hjälper barnet att identifiera olika känslor och förstå andras känslor på ett bättre sätt.
  • Uppmuntra ditt barn när hen gör något snällt mot en annan person. Det ökar barnets empatiska beteende i fortsättningen.
  • Sätt ord på känslor. I en konflikt kan du till exempel säga till barnet att du ser att hen är arg, eller fråga om hen är ledsen. På så sätt hjälper du ditt barn att få syn på sina egna känslor.

Behöver du stöd?

Vi hjälper dig som behöver råd och stöd kring frågor som bland annat rör utsatthet och mobbning.

Läs mer om råd och stöd