Kunskapsbanken

Träna ditt barns empati

Många barn behöver träna på empati. Att träna ditt barns empati kan hjälpa barnet att bryta negativa mönster. Du kan träna ditt barns empati genom att prata känslor och vara en bra förebild.

Hitta på sidan

Prata om empati och känslor

Prata med ditt barn om empati och försök få barnet att sätta sig in i hur det känns att bli utsatt. Vad skulle barnet vilja att hens kompisar gjorde för att hjälpa till?

Prata känslor med ditt barn. Hur är det att vara arg, ledsen, glad eller rädd? Detta hjälper barnet att identifiera olika känslor och förstå andras känslor på ett bättre sätt.

Var en bra förebild

Barn gör inte som vi säger, de gör som vi gör. Så det absolut viktigaste du som vuxen kan göra är att agera som en bra förebild. Fundera på hur du pratar om andra när ditt barn hör och vad du skriver på sociala medier.

Hur visar du omtanke mot andra? Om du exempelvis frågar någon som är ledsen om hen behöver hjälp, är det större chans att ditt barn kommer göra samma sak.

Säg förlåt till ditt barn om du gjort något som är fel. Då kommer ditt barn förstå att det är viktigt att be om förlåtelse.

Uppmuntra positiva beteenden

Uppmuntra ditt barn när hen gör något snällt mot en annan person. Det ökar barnets empatiska beteende i fortsättningen.