Kunskapsbanken

Tips när ditt barn utsätter andra för mobbning

Att få reda på att ens barn mobbar och kränker andra är såklart en jobbig insikt. Som vuxen har du ett ansvar att agera om ditt eller andra barn utsätter någon för mobbning eller kränkningar. Här hittar du råd om hur du kan agera och stötta ditt barn.

Hitta på sidan

Prata med ditt barn

Prata med ditt barn och fråga hur hen mår och hur hen har det i skolan, förskolan, idrottsföreningen och på fritiden. Fråga om det finns vuxna som ser vad som sker, som ditt barn känner sig trygg med och kan prata med.

Vi vet att barn, oavsett om de själva är utsatta eller utsätter andra för mobbning, inte alltid vill berätta för sin omgivning om sina upplevelser. Ofta kan det handla om att ett barn inte vill göra människor i sin omgivning ledsna, besvikna, oroliga eller arga. Det kan gälla föräldrar, skolpersonal kompisar eller andra anhöriga.

Här ger vi fler tips på hur du kan prata med ditt barn om mobbning.

Skilj mellan handling och person

Om du får veta att ditt barn har utsatt någon för mobbning är den allra viktigaste utgångspunkten i samtalet att skilja mellan handling och person. Det är handlingarna som är taskiga och felaktiga, men klargör att barnet som person är värdefullt och viktigt för dig.

Samarbeta med skola, förskola eller idrottsförening

Var tydlig mot personal inom skola, förskola och andra vuxna att du som förälder vill samarbeta kring ditt barns situation. Ju fler vuxna som kan hjälpa och stötta ditt barn att ändra sitt beteende, desto bättre. Ta tillsammans reda på vilket stöd ditt barn behöver för att förändra sitt beteende.

Hjälp ditt barn att bryta negativa mönster

Att våga bryta negativa handlingar kräver mod och kan vara svårt och läskigt. Kanske känner ditt barn oro att själv bli utsatt? Var lyhörd för om ditt barn uttrycker en sådan oro och fråga om det finns något du som vuxen kan göra för att stötta barnet.

Uppmärksamma och uppmuntra ditt barn när hen lyckats bryta sitt negativa beteende även om det handlar om små steg framåt. Prata också med ditt barn om hur hen kan göra i fortsättningen för att inte haka på dessa taskiga handlingar mot andra barn.

Kom ihåg att kontinuerligt prata med ditt barn även när det kränkande beteendet har upphört. Fortsätt att synliggöra ditt barns positiva handlingar och beteenden.

Att tänka på i kontakt med det utsatta barnets föräldrar

Ibland är det svårt att se att ens eget barn är inblandat i en mobbningssituation. Det är alltid jobbigt att få reda på att ens barn har behandlat någon annan illa. Att känslor, till exempel skam, skuld, försvar och ilska, uppstår i akuta situationer är helt naturligt, speciellt när det rör ditt barn. Men försök att hålla dig lugn, lyssna och undvik att gå i försvar. Kom ihåg att ni båda vill att era barn ska må bra. Fokusera på att hitta en gemensam lösning.