Anlita Friends

Handledning och konsultation för idrottsföreningar

Friends har mångårig erfarenhet av handledning och konsultation gällande trygghets- och likabehandlingsarbete.

En utbildare från Friends samtalar med en kvinna om mobbning.

Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning på telefon eller mejl.

Men ibland är behovet större än så. Det kan handla om en situation där fler personer behöver delta i en gemensam konsultation med Friends. Vi kan också bistå er i organiseringen av ert systematiska trygghetsarbete.

Organisera en trygg idrott

Vad?

Vi träffar nyckelpersoner i föreningen eller förbundet och fokuserar på organisering av det främjande och förebyggande arbetet. Det kan vara styrelser, värdegrundsgrupp eller andra berörda. Exempel på vad Friends kan bistå med:

  • Friends bistår med tips kring struktur och organisering och hur ni bygger upp ert systematiska trygghetsarbete.
  • Friends ger återkoppling på er policy gällande trygghetsarbete eller värdegrund. Vi läser och ger feedback på hur policyn är utformad. I samband med detta diskuterar vi ert befintliga trygghets- och likabehandlingsarbete.

Hur?

Dessa träffar kan bokas in som en enskild insats eller läggas upp som en serie träffar under ett år t.ex. om ni behöver återkommande stöd i ert arbete. Träffen är 1–1,5 timme.

Målgrupp

Styrelser, värdegrundsgrupper, kommittéer eller övriga enskilda personer som är involverade.

Konsultation

Vad?

Ibland uppstår det situationer som påverkar tryggheten hos enskilda barn/unga eller lag/grupper, där det finns behov att fler personer deltar i en gemensam konsultation med Friends. Det kan exempelvis handla om en akut situation med mobbning eller trakasserier. I vår konsultation bistår vi med analys och att förstå kontextuella faktorer. Vi tittar på åtgärdande aktiviteter och strategier utifrån era behov och förutsättningar.

Hur?

Ni berättar, vi lyssnar. Då ni kontaktat oss gör vi en bedömning av hur vi kan bistå er. Väl på plats sträcker sig våra insatser från 1–3 timmar beroende på sammanhanget. Mötet kan även genomföras online. Vid varje konsultationstillfälle görs en uppföljning för att säkerställa hur insatserna landat. Längden på konsultationen anpassas efter era behov.

Målgrupp

Föreningsansvariga, styrelsen, ledare och tränare.