Anlita Friends

Utbildningsinsatser för idrottsföreningar

Friends expertis utgörs av frågor om mobbning, diskriminering och kränkande behandling bland barn och unga.

två barn kramar varandra i en idrottssal

Utbildningsinsatser

Friends utbildningsinsatser kan bokas separat, men de kan också sättas ihop till kortare eller längre samarbeten och kombineras med kartläggning och konsultation. Kontakta oss gärna så kan vi ge rekommendationer utifrån era specifika önskemål och behov.

Ledarutbildning

Vad?

Vi samtalar och problematiserar kring begrepp, ledarskap, gruppklimat och kränkningar inom idrotten. Utbildningen syftar till att ge ledarna kunskap och inspiration i sitt ledarskap samt att ta fram konkreta åtgärder i det förebyggande arbetet mot mobbning, kränkningar och utanförskap.

Hur?

Utbildningen för alla era barn- och ungdomsledare ingår i Friends föreningspaket men kan även bokas separat. Teori varvas med diskussion kring hur ledare aktivt kan arbeta för en tryggare miljö i föreningen. Utbildningen är 2,5 timmar.

Målgrupp

Alla barn- och ungdomsledare i er förening.

Vårdnadshavarutbildning

Vad?

Hur kan man som vuxen bidra till en positiv miljö i föreningen? Friends utbildning för vårdnadshavare ger ökad kunskap och insikt i problematiken kring mobbning och diskriminering inom idrotten, för bredare förståelse och ökat vuxenengagemang.

Hur?

Teori varvas med diskussion kring vårdnadshavarens roll i föreningens trygghetsarbete. Utbildningen är 1,5 timmar.

Målgrupp

Vårdnadshavare till aktiva medlemmar i idrottsförening.