Samarbeta med Friends

Vi stärker er i arbetet att skapa långsiktig förändring för barn och unga i er skola. Tillsammans skräddarsyr vi insatser efter era behov.

En lärare sitter med sina elever i ett klassrum.

Vi stöttar er att alltid agera för barnets bästa

Friends stödjer skolor i hela Sverige i arbetet mot mobbning och kränkningar. Alla våra utbildande och processledande insatser är utformade för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att trygghetsarbetet ska bli systematisk, hållbart och långsiktigt.

En grund för alla våra insatser är att vi kombinerar olika metoder och lärmiljöer, vilket brukar kallas blended learning. Det innebär att vi arbetar både digitalt och med fysiska möten för att få till så bra förutsättningar för lärandet som möjligt.

Samarbete för hållbar förändring

Ett samarbete med Friends kan se ut på många olika sätt beroende på era behov och skolans unika situation. Samarbeten under längre tid ger större effekt. På så sätt kan vi säkerställa att trygghetsarbetet blir systematiskt och genomsyrar hela verksamheten.

Koll på nuläget– en viktig start

En förutsättning för att hitta rätt insatser är att kartlägga och analysera ert nuläge. Med Friends kartläggningsprocesser tar vi tillsammans reda på vad ni behöver göra för att utveckla er verksamhet och vilka insatser som kommer ge bäst effekt på ert trygghetsarbete. Vi erbjuder kartläggningsprocesser med tre olika teman: trygghet och trivsel, sexuella trakasserier och Schysst på nätet: om kränkningar och trakasserier på nätet.

 

Våra skolanpassade insatser

När ni anlitar oss gör vi tillsammans upp en plan för vilka insatser som passar just er verksamhet. Det finns även möjlighet att anlita Friends för enstaka utbildningar, workshops, föreläsningar och processledning. 

Koll på nuläget

En kartläggning och analys av ert nuläge är avgörande för att kunna ta reda på vad ni behöver göra för att utveckla er verksamhet. Med våra kartläggningsprocesser får ni en bra grund för ert fortsatta systematiska trygghetsarbete.

Kollegialt lärande

Friends kollegiala lärande är en modell för att lärare med stöd av varandra ska få ökad kunskap och utveckla trygghetsarbetet på skolan. Ni får reflektera kring undervisningen och det som sker i klassrummet, testa nya metoder och sedan följa upp och utvärdera.

Utbildningsinsatser, handledning och konsultation

Friends har ett stort utbud av seminarier och workshops i syfte att stärka ert trygghetsarbete. Vi arbetar utifrån ett kunskapsfält som sträcker sig över praktiska frågor i skolans vardag till specifika ämnesområden.

Samarbete på huvudmannanivå

Skapa goda förutsättningar för det systematiska trygghetsarbetet på samtliga skolor inom exempelvis en kommun. När vi samarbetar på huvudmannanivå kan vi utöver skolspecifika processer även erbjuda övergripande insatser för huvudmannen:
Huvudmannarapport av kartläggningsresultatet – få en överblick och jämförelse av alla skolors trygghetsarbete.
Nätverksträffar – forum där exempelvis rektorer eller elevhälsan för huvudmannens samtliga skolor kan utbyta erfarenheter och mötas i gemensamma utmaningar och behov.

Kontakta oss på bokning@friends.se så berättar vi mer