Övningar och material för förskolan

Trygga/otrygga platser

Det här är en kartläggningsövning som handlar om att synliggöra otrygga platser på förskolan.

30 min

För barnen

Skriv ut

Hitta på sidan

Instruktioner

Syfte

  • Synliggöra trygga och otrygga platser på förskolan.
  • Träna på delaktighet och inflytande.

Material och förberedelser

Bilder på olika platser som finns på förskolan. Exempelvis alla rum, toaletten, hallen, gården, lekplatsen med mera.

Glada och ledsna figurer eller röda och gröna klistermärken.

Gör så här

  1. Dela in barnen i mindre grupper med 4–5 barn i varje grupp.
  2. Visa bilder på de olika platserna på förskolan. Prata med barnen om hur det är att känna sig trygg eller otrygg. Förklara att de ska kartlägga var det är otryggt på förskolan, och var det känns tryggt. Barnen får sedan sätta ut glada och ledsna figurer eller gröna och röda märken på platserna. Exempelvis om de känner sig trygga i hallen så sätter de en glad figur eller ett grönt märke på den bilden.
  3. Fråga barnen vad det är som gör att de känner sig trygga eller otrygga på de olika platserna.

Läroplanskoppling

Förskolans uppdrag – Omsorg, utveckling och lärande

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla. Utbildningen ska präglas av omsorg om barnets välbefinnande och trygghet. Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen. Förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. Därför ska barnen få möjligheter att upptäcka och förundras, pröva och utforska samt tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter.

Grundläggande värden

Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter.

Omsorg, utveckling och lärande

Förskollärare ska ansvara för att varje barn:

  • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen

Barns delaktighet och inflytande

Förskollärare ska ansvara för att varje barn:

  • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen

Tips för att göra övningar med barnen

Här får du tips på hur du kan anpassa övningar utifrån din barngrupp och vad som är viktigt att tänka på när du gör övningarna.

Läs tipsen

Kommentarer

Vad tyckte du om den här övningen?

Berätta för andra hur den här övningen funkade för er. Samtidigt hjälper du oss på Friends att förbättra övningarna.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *