Övningar och material för förskolan

Bok: En bra start – på resa mot en trygg förskola

För kollegor

boken en bra start som handlar om trygghetsarbete i förskolan

En bra start – på resa mot en trygg förskola handlar om hur en trygg förskola skapas där alla får och tar plats. Arbetssätten i boken utgår från de verktyg som pedagoger har tillgång till i sin vardag, som planering av verksamheten, förskolans fysiska miljö, vuxnas förhållningssätt och barns lek. Fokus ligger inte på att förändra barnen, utan boken riktar sig till pedagoger som vill utmana sitt eget förhållningssätt och tillsammans med sina kollegor utveckla sin verksamhet för att ge alla barn en bra start.

Att arbeta i förskolan är att påverka såväl nuet som framtiden. Den fantastiska verksamhet som bedrivs i Sveriges förskolor ger barn en bra vardag här och nu, men är också grunden för ett demokratiskt samhälle. Förhoppningen är att boken ska fungera som underlag för samtal och utveckling, både för dem som jobbar i förskolan och för andra som är intresserade av barns trygghet och rätt att vara sig själva.

Läs boken gratis som PDF

Du kan också köpa ett fysiskt exemplar i vår webbshop