Övningar och material för förskolan

Härliga havet

I den här övningen ska barnen hitta en bra egenskap hos sig själva och därefter ska ni tillsammans sammanställa alla egenskaper och sätta upp så att alla kan se dem.

15-30 min

För barnen

Skriv ut

Hitta på sidan

Instruktioner

Syfte

  • Att öka självkänslan hos barnen.
  • Träna på att synliggöra goda egenskaper för varandra.

Material och förberedelser

Förbered papperslappar i form av fiskar.

Gör så här

  1. Ge varje barn en fisk.
  2. Nu ska barnen komma på en bra egenskap hos sig själva; till exempel omtänksam, nyfiken, snäll, påhittig, rolig. De målar eller skriver sedan (eller får hjälp att skriva) egenskapen på sin fisk.
  3. Ibland är det svårt att komma på bra egenskaper om sig själv; då kan ni hjälpas åt att komma på bra egenskaper om varandra.
  4. Därefter skapar ni tillsammans ett hav genom att alla barn får måla med blåa och gröna färger på ett stort papper.
  5. Låt barnen sedan dekorera och färglägga sina fiskar och sätta fast dem i havet.
  6. Sätt upp alstret på väggen.

Även om barnen inte kan läsa kan ni tillsammans prata om barngruppen och alla positiva egenskaper.

Tips!

Det går lika bra att göra något annat än fiskar; till exempel hjärtan.

Läroplanskoppling

Förskolans uppdrag – Omsorg, utveckling och lärande

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla. Utbildningen ska präglas av omsorg om barnets välbefinnande och trygghet. Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen.

Förståelse och medmänsklighet

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Den ska ge barnen möjlighet att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor.

Omsorg, utveckling och lärande

Förskollärare ska ansvara för att varje barn:

  • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen

Tips för att göra övningar med barnen

Här får du tips på hur du kan anpassa övningar utifrån din barngrupp och vad som är viktigt att tänka på när du gör övningarna.

Läs tipsen

Kommentarer

Vad tyckte du om den här övningen?

Berätta för andra hur den här övningen funkade för er. Samtidigt hjälper du oss på Friends att förbättra övningarna.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *