Övningar och material för förskolan

Befria min kompis

Det här är en samarbetsövning där barnen övar på att hjälpa sina kompisar, samarbeta, och öva sig i koncentration och uppmärksamhet.

15 min

För barnen

Skriv ut

Hitta på sidan

Instruktioner

Syfte

 • Träna på att hjälpa varandra.

Material och förberedelser

Ärtpåsar eller annat föremål som alla barn kan ha på huvudet.

Gör så här

 1. Ge varje barn en ärtpåse, eller till exempel en vante som de kan lägga på huvudet.
 2. Ledaren bestämmer vad barnen ska göra, så som att gå, hoppa, springa, krypa eller gå omkring baklänges i rummet.
 3. Den som tappar sin ärtpåse blir förstenad och en kompis, som fortfarande har sin ärtpåse på huvudet, måste befria den förstenade genom att plocka upp ärtpåsen från golvet och lägga tillbaka den på kompisens huvud. Nu är hen med i leken igen. Alla får hjälpa alla. Målet är att så många som möjligt ska vara i rörelse, leka och ha kul.

Tips!

Vill ni variera övningen kan ni låta barnen ha ärtpåsen på andra kroppsdelar, som till exempel axeln, foten, magen eller i handen.

Att prata om efteråt

 • Vad gjorde ni när ni såg någon som behövde hjälp och stod ensam?
 • Vilka sätt finns det att hjälpa sina kompisar i verkligheten?
 • Hur kan vi se till att alla barn kan leka och ha kul?

Läroplanskoppling

Förskolans uppdrag – Omsorg, utveckling och lärande

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla. Utbildningen ska präglas av omsorg om barnets välbefinnande och trygghet. Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen.

Förståelse och medmänsklighet

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Den ska ge barnen möjlighet att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor.

Normer och värden

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna

Tips för att göra övningar med barnen

Här får du tips på hur du kan anpassa övningar utifrån din barngrupp och vad som är viktigt att tänka på när du gör övningarna.

Läs tipsen

Kommentarer

Vad tyckte du om den här övningen?

Berätta för andra hur den här övningen funkade för er. Samtidigt hjälper du oss på Friends att förbättra övningarna.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vad tycker andra?

 • Det var tydligt och bra.