Övningar och material för förskolan

Diskutera den fysiska miljön på förskolan

Här har vi samlat diskussionsfrågor som ni kan använda i kollegiet för att diskutera den fysiska miljön på förskolan.

30-45 min

För kollegor

Skriv ut

Hitta på sidan

Instruktioner

Diskussionsfrågor

  • Erbjuder vi en trygg miljö? Varför, varför inte? Vad kan vi göra annorlunda? Hur kan vi jobba med förändring av miljön om vi har begränsade resurser?
  • Får barnen chans att ta eget ansvar i vår miljö?
  • Hur kan vi anpassa förskolans fysiska miljö utifrån barns olika behov och önskemål?
  • Kan vi skapa miljöer som främjar barns känsla av inkludering, samhörighet och solidaritet? Hur kan miljön sända signaler som tar tillvara samtliga barns individuella förmågor och kunskaper? Hur kan miljön synliggöra alla barn som kompetenta?
  • Hur kan vi se till att böckerna på vår förskola visar en mängd olika egenskaper, uttryck, åldrar, familjeformer, utseenden, etniciteter och funktionsförutsättningar som barnen kan identifiera sig med?

Kommenatarer

Vad tyckte du om den här övningen?

Berätta för andra hur den här övningen funkade för er. Samtidigt hjälper du oss på Friends att förbättra övningarna.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *