Övningar och material för förskolan

Trollspöet

I den här övningen ska barnen gestalta och uttrycka olika känslor och sedan prata om hur dessa känslor påverkar oss.

15 min

För barnen

Skriv ut

Hitta på sidan

Instruktioner

Syfte

 • Träna på att uttrycka känslor.
 • Reflektera över hur olika känslor känns i kroppen.

Gör så här

 1. Sätt er i två halvcirklar mitt emot varandra, på stolar eller på golvet.
 2. Du som pedagog svingar ett trollspö (använd en penna, linjal eller något annat som liknar ett trollspö. Eller så kan du säga att du har ett osynligt trollspö som du svingar med. Svinga mot den ena halvcirkeln och säg ”Simsalabim, nu trollar jag er till arga barn!”.
 3. Barnen i den halvcirkeln får nu spela arga och med röster, mimik och kroppsspråk visa känslan. De ska inte vara arga på någon person utan bara försöka visa att de är arga. Barnen kan sitta kvar medan de gestaltar känslan.
 4. Byt känsla (till exempel glad, blyg, sur, överraskad, överlägsen, rädd) och alternera mellan de två halvcirklarna.

Att prata om efter varje känsla

 • Hur kändes det att vara …?
 • Hur kändes det att vara nära någon som var …?
 • När brukar ni känna den här känslan?
 • Finns den här känslan ofta hos oss på förskolan?

Läroplanskoppling

Förskolans uppdrag – Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande

För barn är det lek i sig som är viktigt. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler.

Förskolans uppdrag – Helhetssyn

Förskolan ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet samt vilja och lust att lära. Barn skapar sammanhang och mening utifrån sina erfarenheter och sätt att tänka. Därför ska de i förskolan möta respekt för sin person och sitt sätt att tänka och förstå sin omvärld. Alla som arbetar i förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla tillit och självförtroende. De ska uppmuntra barnens nyfikenhet, kreativitet och intresse.

Omsorg, utveckling och lärande

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld

Tips för att göra övningar med barnen

Här får du tips på hur du kan anpassa övningar utifrån din barngrupp och vad som är viktigt att tänka på när du gör övningarna.

Läs tipsen

Kommentarer

Vad tyckte du om den här övningen?

Berätta för andra hur den här övningen funkade för er. Samtidigt hjälper du oss på Friends att förbättra övningarna.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vad tycker andra?

 • Jag rekommendera alla som jobbar som barnskötare läsa den här siden.