Övningar och material för förskolan

Räkna till 25

Den här övningen syftar till att skapa en vi-känsla, och barnen får träna på samarbete och att ge varandra talutrymme.

15 min

För barnen

Skriv ut

Hitta på sidan

Instruktioner

Syfte

  • Träna på kommunikation och samarbete.

Gör så här

Alla barn sitter eller står i en ring. Du som leder övningen börjar med att förklara att övningen syftar till att alla tillsammans ska räkna till 25. Du börjar alltid med att säga ”1”, sen kan vem som helst fortsätta att säga ”2” och så vidare. Till övningen finns fyra regler:

  1. Varje barn får bara säga en siffra i taget. Till exempel om ett barn säger ”2” så måste någon annan säga ”3” innan den första personen får säga ”4”.
  2. Om flera barn säger en siffra samtidigt måste ni börja om på 1.
  3. Ingen taktik eller möjlighet att prata ihop sig om hur ni ska göra (här får du som leder övningen vara tydlig och stoppa eventuellt taktiksnack eller om någon föreslår att siffrorna ska sägas i en viss ordning).
  4. Barnen kan antingen genomföra övningen genom att blunda eller vända ryggarna mot ringen eller ha ögonen öppna med ansikten vända inåt mot ringen.

Om gruppen inte klarar att räkna till 25, börjar ni om eller försöker igen senare. Ni kan också förenkla och räkna till en lägre siffra.

Läroplanskoppling

Förskolans uppdrag – Omsorg, utveckling och lärande

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla. Utbildningen ska präglas av omsorg om barnets välbefinnande och trygghet. Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen. Förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. Därför ska barnen få möjligheter att upptäcka och förundras, pröva och utforska samt tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter.

Omsorg, utveckling och lärande

Förskollärare ska ansvara för att varje barn:

  • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen

Tips för att göra övningar med barnen

Här får du tips på hur du kan anpassa övningar utifrån din barngrupp och vad som är viktigt att tänka på när du gör övningarna.

Läs tipsen

Kommentarer

Vad tyckte du om den här övningen?

Berätta för andra hur den här övningen funkade för er. Samtidigt hjälper du oss på Friends att förbättra övningarna.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vad tycker andra?

  • Jätte bra tips.