Övningar och material för förskolan

Namnkull

I den här samarbetsövningen blir barnen fritagna när någon annan kommer fram och säger personens namn. Barnen får samarbeta, öva på att se varandra och på att använda varandras namn.

15 min

För barnen

Skriv ut

Hitta på sidan

Instruktioner

Syfte

  • Lära sig alla namn och öva på att använda varandras namn.
  • Träna på att samarbeta och att hjälpa varandra.

Gör så här

  1. Utse vem som ska börja jaga.
  2. När någon blir tagen fryser den fast och kan bara bli fri genom att någon annan kommer fram och säger barnets namn.
  3. Byt ut den som jagar efter ett tag.

Obs!

Den här övningen gör ni bara i en grupp där alla kan varandras namn.

Tips!

Variera övningen genom att barnen får befria varandra genom att

  • säga hej och titta den tagna i ögonen.
  • skaka hand och titta den tagna i ögonen.
  • ge en klapp på axeln och titta den tagna i ögonen.

Läroplanskoppling

Förskolans uppdrag – Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande

För barn är det lek i sig som är viktigt. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler.

Förståelse och medmänsklighet

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Den ska ge barnen möjlighet att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor.

Omsorg, utveckling och lärande

Förskollärare ska ansvara för att varje barn:

  • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen

Tips för att göra övningar med barnen

Här får du tips på hur du kan anpassa övningar utifrån din barngrupp och vad som är viktigt att tänka på när du gör övningarna.

Läs tipsen

Kommentarer

Vad tyckte du om den här övningen?

Berätta för andra hur den här övningen funkade för er. Samtidigt hjälper du oss på Friends att förbättra övningarna.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *